Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Arbete med texskapande.

Skapad 2015-08-26 20:53 i Västra skolan Hudiksvall
Textskapande och textbearbetning genom arbete med Genre-pedagogiken.
Grundskola 4 – 6 Svenska

"Det skrivna ordet har fördelen att det är varaktigt och kan bevara tankar och känslor klädda i ord över både tid och rum. Det ger oss möjligheten att kommunicera inte bara med människor här och nu, utan också med dem som befinner sig långt borta, liksom med kommande generationer." – Anki Mattsson "Enkla retoriska knep", ur Bästa språktipsen, Prodicta 2011

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

- Strategier för att förstå och tolka olika instruerande och berättande texter.

- Att skapa förförståelse för olika typer av instruerande och berättande texter, för att skriva egna texter med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- Olika sätt att bearbeta egna texter. Hur man ger och tar emot respons på texter.

- Språkets struktur med meningsuppbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer samt ordklasser.

- Hur man använder ordböcker samt andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

 

Så här ska vi göra:

 

- Läsa olika texter och titta på dess språkliga uppbyggnad.

 

- Arbeta med övningar i litteraturen Skrivrummet från Sanoma utbildning.

 

- Diskussion i grupp.

 

- Producera/ skriva egna texter.

 

- Arbeta och utveckla medvetenheten kring stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer samt ordklasser genom att få bearbeta texter som du själv skrivit, genom respons från pedagog samt klasskamrat.

- Träna på att ge och ta konstruktiv kritik om texter.

- Muntlig genomgång av pedagog.

 

- Använda ordlista samt andra hjälpmedel såsom dator och internet för att öka läsförståelsen men även ordkunskap och stavning.

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

Din förmåga att:

-skriva olika slags texter.

- Skriva en berättande text med gestaltande beskrivningar och enkel handling.

- Skriva texter utifrån grundläggande regler för stavning, skiljetecken m.m.

- Att utifrån respons bearbeta texters innehåll (ökad tydlighet och kvalitet).

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: