Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 - My Family and I

Skapad 2015-08-27 15:42 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Pedagogisk planering för engelskundervisningen första delen av höstterminen 2016 i årskurs 4.
Grundskola 4 Engelska

My Family and I - Vi kommer utgå från dig och din familj men även se hur familjer i andra engelsktalande länder kan se ut. 

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom många områden som till exempel musik, film, politik och utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala och samtala.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • förstå vad någon säger

 • delta i samtal under lektioner

 • genomföra muntliga uppgifter kring de olika arbetsområdena

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Förstå vad någon säger
Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • En
Har svårigheter att följa budskap och instruktioner. Har svårigheter att beskriva och kommentera innehållet i enkel, talad engelska.
Kan följa budskap och instruktioner på ett grundläggande sätt. Kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett grundläggande sätt.
Kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt. Kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett bra sätt.
Kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett mycket bra sätt.
Tala engelska
T.ex. presentation, samtal, dialog, meddelanden, instruktioner.
 • En
Har svårigheter att uttrycka sig på engelska vid olika muntliga redovisningar.
Kan uttrycka sig på ett grundläggande sätt vid olika muntliga redovisningar.
Kan uttrycka sig på ett bra sätt vid olika muntliga redovisningar.
Kan uttrycka sig på ett mycket bra sätt vid olika muntliga redovisningar.
Utveckla det talade språket
Förmåga att göra förbättringar.
 • En
 • En
Har svårigheter att göra enkla förbättringar i muntliga redovisningar.
Kan göra enkla förbättringar på ett grundläggande sätt, så att redovisningarna blir tydligare och mer varierade.
Kan göra enkla förbättringar på ett bra sätt, så att redovisningarna blir tydligare och mer varierade.
Kan göra enkla förbättringar på ett mycket bra sätt, så att redovisningarna blir tydligare och mer varierade.
Den engelska omvärlden
Kommentera levnadsvillkor i andra engelsktalande länder, samt jämföra med egna erfarenheter.
 • En
Har svårigheter att kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter.
Kan kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter på ett grundläggande sätt.
Kan kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter på ett bra sätt.
Kan kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: