Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP-Persiska läsår 2015-2016 årkurs 4-6

Skapad 2015-08-28 11:46 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
PP 2015-2016
Grundskola 4 – 6 Slöjd Idrott och hälsa Biologi Hem- och konsumentkunskap Matematik Fysik Engelska Bild Svenska Historia Geografi Musik Teckenspråk för hörande - språkval Teknik Svenska som andraspråk Kemi Teckenspråk för hörande - elevens val Moderna språk - språkval Religionskunskap Samhällskunskap Moderna språk - elevens val
Pedagogs planering till 1-3

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Kopplingar till läroplan

  • Ml
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Ml  1-3
    Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
  • Ml  1-3
    Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Avsnitt 2

Centralt innehåll (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Avsnitt 3

Viktiga begrepp:

Avsnitt 4

 

-titta på film och diskutera om filmen,

-högläsning av sagor, dikter 

-skriva brev till en vän

Konkritesering av målen: •Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet? •Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Avsnitt 5

Arbetsätt: •Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet? •Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål? •Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet? •Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Avsnitt 6

Bedömning: • Vilka förmågor kommer att bedömas? • Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete? •Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Avsnitt 7

Slutredovisning: Här ska det framgå hur arbetet ska redovisas tex inlämning, Power Point, film mm.

Avsnitt 8

Tid Under hur lång tid kommer arbetet att vara

Matriser

Hi Sv M1 M2 Bi Mu En Hkk Bl Idh Fy Re Ma Sh Tn1 Tk Sl Tn2 Ke Ge SvA
Kungsbacka, gemensam LPP mall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: