👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömmen om de goda

Skapad 2015-08-28 12:33 i Myran Dibber Sverige AB
Drömmen om de godas metoder är ett arbetssätt där barn lär sig stillhet på ett återkommande och strukturerat sett som leder till många goda effekter, bland annat: ökad inlärningsförmåga, lugnare förskolemiljö, med bättre koncentration och mindre stress, oro samt mindre mobbing.
Förskola
Drömmen om det goda, handlar om att finna ro i vardagen. Att lära barnen att varva ner. Vi lever idag i ett stressigt samhälle där vi lätt kan glömma att ta det lugnt ibland.

Drömmen om det goda handlar om beröring, stillhet, rörelse och reflektion.

Innehåll

BAKGRUND

Vi lever i ett stressigt samhälle där vi lätt glömmer att varva ner i vardagen. Vi är beroende av våra tidsscheman hela tiden vilket gör att barngruppen stressas upp för att hinna med alla tider på schemat.

Drömmen om det goda metoden har tagits fram för att hitta ro och lugnet i barngrupperna men även för oss pedagoger. För vissa barn är det svårare, just därför har vi en process där vi följer upp barnens utveckling och ser att många i slutändan kan slappna av och faktiskt njuter av sin ro.

MÅL

"Ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan" Lpfö 98

Vårat mål är att finna den ro och lugn som barnen behöver. Att uppnå till den mån det går att alla barn lär sig att varva ner.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta utifrån vårt planerade schema. Där vi dagligen kommer utföra dessa övningar. Vi har väl planerat utifrån barngruppen och dess personligheter. Vi försöker till den mån det går att tillfredsställa alla barns behov vilket ibland kan vara svårt. I utvecklingen kommer vi se hur barnen utvecklas samt vad vissa barn behöver mer eller mindre.

I detta projekt är vi alla delaktiga på ett eller annat sätt. Vi samarbetar och planerar tillsammans för att uppnå en lärorik och givande process. Då vi arbetar med detta under hela läsåret så försöker vi få in barnens inflytande så gott det gått. Genom att tex ge barnen chansen att leda en lugn samling ibland, fråga vad dom vill ha mer i detta projekt, hur det känns, positiva och negativa tankar och åsikter samt att vi ständigt intervjuar barnen och noga dokumenterar detta för att lättare se utvecklingen.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att fota, filma, dokumentation på avdelningen samt via Unikum.

För oss är det viktigt att visa den utvecklande processen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Efter varje övning sätter vi oss ner med barnen där vi diskuterar samt intervjuar barnen och lyssnar på deras åsikter samt tankar omkring processen. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga i det hela samt för att uppfölja och se vad vissa barn tex behöver mer.