Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Klang HT2015

Skapad 2015-08-28 15:01 i Pysslingen Förskolor Pärlan Pysslingen
Vi kommer under terminsstarten att fokusera mycket på att barnen blir trygga och får in våra rutiner. Vi upptäcker det "lilla" på förskolan.
Förskola
Vi kommer under terminsstarten att fokusera mycket på att barnen blir trygga och får in våra rutiner. Vi upptäcker det "lilla" på förskolan.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

* Rutiner

* Trygghet / omsorg

I samlingarna fokuserar vi mycket på: 

* Sång & musik

* Enkel matematik

* Rim & ramsor

 

Varför jobbar vi med det?

* För att få barnen trygga.

* För att få barnen att lära sig förskolans rutiner.

* Främja deras språkutveckling.

* Väcka deras intresse för matematik.

* Teama ihopa gruppen till "ett".

Hur kommer vi jobba med det?

* Rutiner

* Trygghet / omsorg

I samlingarna fokuserar vi mycket på: 

* Sång & musik

* Rim & ramsor

* Antal och begrepp

Hur gick det?

Rutiner: Vi var väldigt tydliga med rutiner och regler direkt från terminsstart, därav skapades en trygg barngrupp där barnen visste vad som gällde och vad som skulle göras. 

Trygget / omsorg: Genom att upprepa våra rutiner varje dag så ger det barnen trygghet. Barnen vet då var som skall hända och då upplever vi att barnen känner trygghet och vi får en harmonisk barngrupp. Tack vare detta har vi sett att barnens framsteg och att deras självkänsla stärkts.l

Samlingar: Vi har fokuserat på musik, rörelse, skapande, utevistelse och trygghet. Vi har sett att barnens engagemang, delaktighet och intresse ökat under terminens gång. Vi har infört takk tacken, samt gett barnen bestämda samlingsplatser, vi har infört vår "vägg" under samlingen, samt tränat mycket på turtagning genom vår skattkista med sångkort i. Vi har även räknat mycket under samlingarna, tex antal barn och antal frukt m.m.

 

Resultat: Vi har fått ihopa gruppen som vi önskade oss, lugn och harmonisk. Vi har sett språkutvecklingar, utveckligar inom det skapande, barnen tar mer initiativ och deltar mycket mer aktivt i våra aktiviteter. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: