Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsförståelse

Skapad 2015-08-28 22:43 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Svenska

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att alternera mellan:

-enskilt arbete: bl.a tyst läsning med efterföljande frågor kopplade till texten

-arbete i mindre grupper där vi diskuterar en gemensam text

- gemensamma klassrumsdiskussioner och genomgångar av olika alternativ till svar

- högläsning ur en gemensam bok med efterföljande boksamtal där vi arbetar med olika kopplingar ( bl.a till mig själv, till andra texter, samt världen utanför), frågor som dykt upp och krångliga ord som behöver redas ut

- öva upp förmågan att dra slutsatser ( jag som lärare ger exempel på hur det kan gå till och därefter bjuder jag in eleverna att dela med sig av sina slutsatser samtidigt som de får ta del av andras.

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömningen kommer ske fortlöpande i form av delaktighet i klassrumsdiskussioner och samtal i mindre grupper, men även med stöd av vissa individuella inlämningsuppgifter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: