Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht-2015 & vt-2016 år 1

Skapad 2015-08-29 07:34 i Västerholm Grundskolor
Vad vi arbetar med i matematik under ht-2015 & vt-2016 år 1
Grundskola F – 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är ...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Matematik

 • Taluppfattning 0-10
 • Talraden 0-20
 •  Ordningstalen 0-10
 •  Addition/Subtraktion 0-10
 •  Huvudräkning 0-10
 • Problemlösning
 •  Laborationer
 •  Talens grannar
 •  Dubbelt och hälften
 •  Udda och jämna tal
 •  Likhetstecknet
 •  Räknehändelser
 •  Division
 •  Mönster
 •  Tiokompisar
 •  Geometriska former
 •  Klockan (heltimmar)
 •  Ramsräkna 0-100
 •  Mätövningar (meter och centimeter)
 • Statistik

Så här ska vi arbeta

Vi använder matematikboken Mästerkatten 1A . Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra elever. Vi har gemensamma genomgångar och du deltar aktivt vid dessa genomgångar. I detta moment kommer vi att öva på att forma siffror uppifrån och ner. Vi övar på att förknippa rätt antal med rätt siffra. Vi övar på att förstå likhetstecknets innebörd. Vi övar även på att automatisera addition 0-10. Vi kommer att arbeta med problemlösning, dela upp tal, arbeta med mönster och geometriska figurer. Vi ramsräknar och övar ordningstalen på almanackan samt mäter olika ting. Dessutom ska vi öva på tiokompisarna, vi ska arbeta med statistik, tiotal/ental, dubbelt/hälften, udda/jämna tal och räknehändelser. Vi använder och gör eget konkret material, t.ex. klossar, pengar och klockor samt har utomhusmatematik.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att:

 •  Sätta rätt antal till rätt siffra
 •  Säga ordningstalen 0-10
 •  Kunna talen 0-10 i alla uppdelningar med siffror
 •  Kunna talen 0-10 i alla uppdelningar med konkret material
 • Arbeta med talraden 0-20
 • Benämna formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel
 • Kunna klockans heltimmar
 • Ramsräkna 0-100
 • Mäta tilldelade föremål med saker och centimeter 
 • Avsluta ett mönster
 • Kunna läsa, tolka och fylla/rita i en frekvenstabell och ett stapeldiagram
 • Kunna tiokompisarna
 • Förstå udda/jämna tal
 • Kunna dubbelt/hälften
 • Förstå likhetstecknets betydelse

- Dessa moment kan du visa att du lärt dig när vi har diagnoser i matematikboken. 

 

Matriser

Ma
Matematik ht-2015 år 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning
Du kan ramsräkna 0-10.
Du kan lägga talen 0-20 i ordning och ramsräkna framlänges med talens hjälp 0-20.
Du kan ramsräkna till 20 fram- och baklänges utan att se talen framför dig.
Taluppfattning
Du kan forma siffror och deras representationsform 0-10.
Du kan siffrornas representationsform 0-20.
Du kan siffrornas representationsform 0-100 och du kan ramsräkna till 100.
Taluppfattning
Du kan talens grannar 0-5.
Du kan talens grannar 0-10.
Du kan talens grannar 0-20.
Taluppfattning
Du kan dela upp tal 0-5.
Du kan dela upp tal 0-10.
Du kan dela upp tal 0-20.
Geometri
Du kan muntligt berätta de vanligaste geometriska formerna med hjälp av bilder.
Du känner igen de vanligaste geometriska formerna och du kan rita dem för hand.
Du kan själv namnge de vanligaste geometriska formerna och även jämföra och beskriva muntligt hur de ser ut (med hjälp av ord som t.ex. sidor, hörn, rund, kort, lång).
Tid
Du kan ramsräkna veckodagarna.
Du vet vilka dagar som kommer före och efter varandra.
Du förstår relationen mellan år, årstider, månader, veckor och dagar.
Tid
Du kan månadssången och när du fyller år.
Du kan månaderna.
Du kan beskriva skillnaden mellan morgon, kväll och natt.
Tid
Du kan läsa av heltimmar på klockan.
Du kan läsa av hel- och halvtimmar på klockan.
Du kan skilja på timmar, minuter och sekunder. Du kan uppskatta tid och du kan mäta tid med klockans hjälp.
Addition
Du kan addera inom talområdet 0-10 med hjälp av laborativt material.
Du behärskar addition inom talområdet 0-10 genom huvudräkning och genom att ibland använda dina fingrar.
Du har automatiserat hela additionstabellen inom talområdet 0-10.
Subtraktion
Du kan subtrahera inom talområdet 0-10 med hjälp av laborativt material eller dina fingrar.
Du behärskar subtraktion inom talområdet 0-10 genom huvudräkning och genom att ibland använda dina fingrar.
Du har automatiserat hela subtraktionstabellen inom talområdet 0-10.
Algebra
Du kan använda dig av +,=, < och > vid enkla uträkningar som till exempel 4+1=5, 5<8 och 3>1.
Du visar att du förstår vad = betyder genom att göra uträkningar som: 1+1=? 1+?=2 2=1+?
Du kan se likheter och mönster i tal som 9+1=1+9 4+1=3+2 inom talområdet 0-10.
Längder
Du kan peka ut en cm på en linjal.
Du kan mäta med olika föremål och med hjälp av en linjal.
Du kan uppskatta och jämföra längder inom området 0-100 cm samt förstår skillnaden mellan cm och m.
Problemlösning
Du kan lösa enkla problem.
Du kan göra en räknesaga som innefattar plus och/eller minus.
Du kan ta ett problem skrivet på mattespråk och göra om det till en räknesaga.
Sannolikhet och statistik
Du kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Du kan läsa av och skapa enkla tabeller och diagram.
Du kan läsa av och skapa egna tabeller och diagram och även jämföra och beskriva muntligt resultatet av din undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: