Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 ht

Skapad 2015-08-29 11:06 i Kattarps skola Helsingborg
Under läsåret får eleverna möta fyra barn från fyra olika delar av världen. Eleverna får möta dem i olika vardagshändelser och bygger upp sitt ordförråd, lär sig ny grammatik och nya fraser kring dessa händelser. Eleverna arbetar bl.a. med läromedlet Magic.
Grundskola 5 Engelska

Språksynen i läroplanen är funktionell och kommunikativ och undervisningen ska ge eleverna en möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Eleverna får utveckla tilltron till sin förmåga att använda språket i olika situationer och arbetar med reception, produktion och interaktion. Under terminen kommer eleverna att arbeta med innehåll som är vardagsnära och bl.a. behandlar cirkusbesök, tonårstidningar, utdrag ur engelska ungdomsböcker och födelsedagar.

Innehåll

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer bl.a att arbeta med läromedlet Magic som består av classbook, workbook, wordtrainer, easy readers och en webbdel.

Vi använder dessutom ramsor, sånger, hörövningar, muntliga övningar, texter för läsförståelse och övningar att skriva m.m. för att utveckla språket.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

- eleverna utvecklar sitt ordförråd och sina grammatiska kunskaper för att kunna kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt

- eleverna lär sig strategier för att förstå och göra sig förstådda

DETTA SKA BEDÖMAS

- din förmåga att uttrycka dig på engelska muntligt och skriftligt

- din förmåga att förstå talad och skriven engelska

- din förmåga att utveckla strategier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: