Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Pedagogisk planering 7-9

Skapad 2015-08-31 09:15 i Östra grundsärskolan Hudiksvall
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Du ska lära dig

 • Att samtala om varierande ämnen i olika sammanhang
 • Ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor
 • Lyssna och framföra egna argument och åsikter
 • Anpassa språket till olika sammanhang
 • Planera och genomföra muntliga presentationer
 • Läsa texter fån olika genrer
 • Återge delar av innehållet i texter genom att svara på frågor och ställa egna frågor.
 • Jämföra och beskriva olika sorters texter
 • Skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll
 • Att använda skrivregler och stavningsregler
 • Att skriva med läslig handstil och på dator
 • Resonera om budskap och handling i olika texter och filmer från olika kulturer och olika tider
 • Hämta information från olika källor och medier
 • Söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning

Undervisning

 • Samtal i grupp
 • Redovisning
 • Högläsning
 • Lästräning
 • Skrivträning
 • Dator, Ipad, palin mm
 • Leta information

Detta ska bedömas

 • Förmågan att samtala om varierande ämnen i olika sammanhang
 • Förmågan att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor
 • Förmågan att lyssna och framföra egna argument och åsikter
 • Förmågan att anpassa språket till olika sammanhang
 • Förmågan att planera och genomföra muntliga presentationer
 • Förmågan att läsa texter fån olika genrer
 • Förmågan att återge delar av innehållet i texter genom att svara på frågor och ställa egna frågor
 • Förmågan att jämföra och beskriva olika sorters texter
 • Förmågan att skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll
 • Förmågan att att använda skrivregler och stavningsregler
 • Förmågan att att skriva med läslig handstil och på dator
 • Förmågan att resonera om budskap och handling i olika texter och filmer från olika kulturer och olika tider
 • Förmågan att hämta information från olika källor och medier
 • Förmågan att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: