Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mina Texter"

Skapad 2015-08-31 12:32 i Kvarsebo Skola Unikum Piloter HT17
Lokal pedagogisk planering "olika sorters texter".
Grundskola 4 – 6 Svenska

Under året arbetar eleven med olika sorters texter utifrån olika läromdel och gemensamma lektioner/genomgångar. Under arbetet kommer vi både läsa och diskutera de olika texterna samt genomföra skrivövningar, innan det slutgiltiga arbetet skall göras. Nämligen att skriva olika texter och samla dessa i ett häfte.

Innehåll

Arbetssätt

Eleverna får möte olika sorters skönlitterära texter för egen läsning och genom högläsning

Eleverna sammanfattar lästa texter

Eleverna skriver egna- och svarar på frågor till texter

Eleverna sökläser efter olika fakta i enklare faktatexter i första han i samband med vårt nuvarande geografiämne - Jordens naturresurser.

Eleverna läser enskilt olika texter i klassrummet.

Eleverna besöker skolans bibliotek varje vecka för att låna böcker

Eleverna besöker bokbussen varannan vecka för att låna böcker

Arbeten som rör läsning, läsförståelse samt skrivandet av texter görs: enskilt, tillsammans med en kompis i grupp samt i helklass.

Syfte (Lgr 11)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättninga att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlihet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt får kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvaärlden

Konkreticering av målen

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Skriva olika texter med bra struktur och innehåll
 • Läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återge handling muntligt och skriftligt
 • Läsa enklare fakta texter och kunna ta ut viktig fakta
 • Hitta strategier för att läsa olika sorters texter
 • Vara källkritisk
 • Ge och ta respons på texter och kunna bearbeta den.

Viktiga begrepp:

Läsförståelse Ordförståelse Studieteknik Skrivprocess med en röd tråd genom skrivandet.

Bedömning

Detta kommer din lärare att bedöma löpande under arbetet;

Jag kommer titta på hur du efter respons bearbetar dina texter.

Jag kommer att bedöma din skriftliga förmåga när det gäller stavning, meningsbyggnad, stor bokstav & punkt, röda tråden, styckeindelning samt användning av prepositioner.

Jag kommer att titta på din förmåga att återberätta läst skönlitteratur muntligt och skriftligt.

Jag kommer att titta på din förmåga att läsa och samla in fakta för att skapa egna faktatexter.

Jag kommer att titta på din förmåga att läsa högt enskilt, i små eller stora grupper.

Jag kommer att titta på din förmåga att i bild och text återskapa händelser och känslor som du läst.

.

Bedömning av slutprodukten, "Mina texter".

 1. Har eleven med alla texter i sitt arbete?
 2. Finns de olika delarna med i texterna?
 3. Passar bilder ihop med texterna?
 4. Är eleven väl förberedd för den muntliga delen?
 5. Läser eleven med flyt?
 6. Deltar eleven i responsdiskussionerna?
 7. Är elevens presentation tydlig och har den en bra struktur?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: