Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 6: The United Kingdom and Ireland

Skapad 2015-08-31 13:21 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Pedagogisk planering för engelskundervisningen andra delen av vårterminen 2016 i årskurs 6
Grundskola 6 Engelska
Over the following weeks we are working with The United Kingdom/the U.K/Great Britain and Ireland.

You will learn more about the isles, what unites them and what divides them.

Who was St. Patrick? Why do the different parts of the UK have different flags? Are there really no snakes on Ireland?

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom många områden som till exempel musik, film, politik och utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala och samtala.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • följa budskap och instruktioner

 • genomföra muntliga och skriftliga uppgifter kring de olika arbetsområdena

 • delta i dialoger

 • delta i samtal under lektioner

 • delta i debatter där du argumenterar för din sak 

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Har ännu inte nått målen
F
Har grundläggande kunskaper
E
Har goda kunskaper
C
Har mycket goda kunskaper
A
Speech
 • En
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Different texts
 • En
 • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter
Text
 • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra
Reading comprehention
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: