Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år vt år 2

Skapad 2015-08-31 14:27 i Ekenäs skolan Stenungsund
Talområde 0-100
Grundskola 3 Matematik

Undervisningen skall bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med att:

Använda talen upp till 100 i addition och subtraktion

Känna till vad likhetstecknet betyder

Träna på olika sätt att räkna (strategier)

Jämföra talens storlek och placera dem rätt på tallinjen

Förstå begreppen dubbelt och hälften

Förstå positionssystemet


Göra enkla uppställningar i addition och subtraktion

 

 

 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att :

Ha gemensamma genomgångar

Prata matematik och olika strategier

Arbeta praktiskt, enskilt och tillsammans med andra

Diskutera problemlösningar

Arbeta i matematikboken

Spela mattespel

Använda olika pedagogiska program på dator och Ipad 

Träna matematik på utelektioner 

 

Detta ska bedömas...

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din matamatikutveckling.

Vi gör fortlöpande observationer och diagnoser under terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 2 Hösten 2015

På väg
Kan
Förstå och kunna använda talen 0-100 i addition och subtraktion.
Placera ut talen 0-100 på tallinjen.
Förstå och kunna använda begreppen dubbelt och hälften.
Förstå positionssystemet. Ental, tiotal och hundratal
Kunna enkla uppställningar med addition.
Kunna enkla uppställningar med subtraktion.
Kunna förklara hur du tänker när du räknar ut ett tal
Förstår likhetstecknets betydelse

Ny rubrik

På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: