Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring träslöjd år 5

Skapad 2015-08-31 15:07 i Grebbestadsskolan Tanum
Förvaring - sammansättning med skruv
Grundskola 5 Slöjd
I detta arbete kommer du designa en egen förvaring i trä, du kommer få prova på att göra en pappersmodell i naturlig storlek, du kommer dokumentera ditt arbete med fotografier på din process och sedan få skriva en reflektion till. Tekniken som vi fokuserar på är att borra och skruva. Du kommer också öva dig på att såga rakt, borra, använda vertyg som anslagsvinkel, stållinjal, försänkare.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet är att du skall få lära dig

- att sätta samman med skruv. (Teknik)

- att använda olika verktyg

- dokumentera din process i bild

- öva dig på att beskriva och reflektera över din process.

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömmer din visade förmåga att:

- framställa utifrån instruktioner

- komma på egna ideer och egen design

- använda verktyg

- dokumentera och beskriva din process

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Detta arbete beräknas vara klart den 25 okt-18 (5 lektioner)

Du kommer dokumentera din process genom att du fotograferar under arbetets gång. Sedan kommer vi skriva om slöjdprocessen utifrån frågorna - vad, - hur, -varför, där du använder dig av slöjdord/begrepp som du lärt dig. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Elevmatris

Rubrik 1

Nivå 1
På ett enkelt sätt och med hjälp.
Nivå 2
På ett mer utvecklat sätt och till viss del på egen hand.
Nivå 3
På ett utvecklat sätt och på egen hand.
Aspekt 1
Framställa utifrån instruktioner
Ny aspekt
Egna ideer - design,
Ny aspekt
Använda verktyg
Ny aspekt
Dokumentera din process med bild och text (slöjdord)

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens förmåga att ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Elevens förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: