👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi-känsla

Skapad 2015-08-31 17:20 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Höstterminens första tema är Vi-känsla, för att stärka gruppdynamiken och jaget samt tryggheten och respekten i gruppen. Pedagogerna har valt detta temat att börja med, men barnen får ha inflytande över sitt lärande och styra temats gång.

Innehåll

Syfte och mål

*Bli respekterad och känna sig trygg i gruppen

*Äga sina känslor och sina känseluttryck

*Känna gruppsamhörighet

*Förstå varandras olikheter

*Förstå vikten av sitt egna värde i gruppen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

Arbetsätt

Vi introducerade temat genom att skapade ett "alla är vi kompisar träd" med barnens händer och de fick skapa en namnskylt. Under samlingarna diskuterar vi kring vad en bra kompis är, hur är man en bra kompis, hur hjälpen man varandra, hur hjälper man någon att bli glad, hur ser man att någon är glad?

Samarbetslekar som t.ex hela havet stormar, Bygga torn m.f

Sånger som t.ex sudda,sudda och det finns så många människor

Vi skapar en våra "känslor- vägg" med barnens känslouttryck. Man får äga sina känslor, se ut som man vill när man uttrycker sig och våga visa sina känslor för varandra.

Barnen har skapat vi dockor utifrån deras eget utseende. Det har lagt ner mycket tid och energi på detta projektet. Barnen har sågat, limmat, skapat sitt egna ansikte. Reflekterar hur de ser ut? Vilken hårfärg har jag, hur långt är mitt hår?

Reflektion

Temat var en bra start på terminen eftersom att gruppkonstellationen hade förändrats efter sommaren. Pedagogerna upplever att sammarbetsövningar har lät till mer grupplekar, högre tolerans gentemot varandra, barne ser varandras förmågor och kunskaper.