Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 9, Hållbara utveckling; Intressekonflikter om naturresurser, Förnybar energi, Sårbara platser. Fattigdom och ohälsa.

Skapad 2015-09-01 10:42 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
GEOGRAFI Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Innehåll

VISA LÄRANDE

1. Du ska Jobba självständigt med vissa uppgifter och visa att du kan göra det på ett sätt som gör att du lär dig och tar med dig den kunskapen till nästa uppgift. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar.

2. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgång av intressekonflikter om naturresurser och förnybar energi. Här har vi en muntlig redovisning tillsammans med svenskan samt ev skriftligt från bilden.

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper om sårbara platser och fattigdom och ohälsa. Dessa områden ska du vara delaktig i att bestämma arbetsform och redovisningssätt.

MÅL

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Du ska få möjlighet att träna på att diskutera varför det är viktigt att  te x resurshushålla med jordens naturresurser. Varför det är viktigt att prata klimatpolitik. Varför det är viktigt att veta vilken typ av energianvändning vi har och vilka konsekvenser det kan få. OSV.

UNDERVISNING

Vi arbetar med Geografiboken s. 128-157 samt andra källor på nätet t ex wwf.se/ekologiskt fotavtryck. Vi har gemensamma genomgångar, eget arbete, ser på film, samtalar om olika saker som kommer upp. mm

Se planering i Fronter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Matris för geografi, Geografins verktyg, år 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda geografiska begrepp. (uppgift 1 och 2 och 3)
 • Ge
 • Ge  7-9
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du använda dig av fler ord och begrepp som tillhör geografins språk när du förklarar och beskriver. Det ska framgå att att du förstår vad de betyder. Repetera svåra ord och begrepp och träna dig så att du förstår dem. Då är det lättare att använda dem.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du använda dig av ord och begrepp som tillhör geografins språk på ett säkert sätt. Det framgår, när du formulerar dig, att du är säker på betydelsen av begreppen. Det finns ett flyt i dina resonemang och förklaringar och de hänger ihop på ett tydligt sätt. Det märks då att du förstår geografiska ord och begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om hållbarhetsfrågor
 • Ge
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du berätta om fler lösningar på problemen som finns. Berätta även mer om orsakerna och konsekvenserna.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du utveckla din förslag på lösningar. Berätta om fler lösningar och berätta vilka konsekvenser de kan leda till för både människa, samhälle och natur.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: