👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva i ettan

Skapad 2015-09-01 17:02 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Att arbeta med läs- och skrivinlärning i åk 1.
Grundskola 1 Svenska
Att lära sig läsa och skriva ska vara spännande och roligt. Du kommer att lära känna alla bokstäver och få träna på att läsa, skriva, tala och berätta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska få lära dig:

 • att känna igen alla bokstäver och hur de låter
 • att forma alla bokstäver
 • att skriva ord, meningar och korta texter
 • att ljuda
 • att känna igen ordbilder
 • att läsa kortare texter och förstå innehållet
 • att göra tankekartor

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Veckans bokstav. Vi tränar på form, ljud samt att läsa och skriva ord.
 • Att skriva gemensamma texter för att lära oss vad ord och meningar är samt att känna igen ordbilder.
 • Att skriva egna texter t.ex utifrån en tankekarta.
 • Majas alfabetssånger
 • Individuell läsning. 
 • Parläsning.
 • Vi besöker skolbiblioteket varje vecka.

Genomförande

Vi kommer att arbeta så här:

 • Läsläxa i Magiska kulan varje vecka från måndag-måndag.
 • Läsförståelse, vi arbetar med uppgifter från texten i en skrivbok.
 • Veckans bokstav.  I arbetsgången ingår att lära sig forma bokstaven, skriva den fint, urskilja bokstavsljudet i olika ord samt att läsa och skriva enkla ord och meningar. 
 • Vi tränar på att göra tankekartor och att skriva texter med hjälp av dem.
 • Barnen skriver egna texter för hand eller med hjälp av iPad.
 • Individuell läsning  sker dagligen i olika former, både i arbetet med veckans bokstav, att läsa instruktioner och egna eller gemensamma texter. Barnen läser  Magiska kulan som läsläxa. Till varje kapitel jobbar vi med läsförståelse. Varje vecka får barnen läsa högt för någon vuxen i skolan.
 • En gång i veckan besöker vi skolbiblioteket för att låna böcker, lyssna på sagor och läsa på egen hand.
 • Barnen läser också böcker från vårt klassbibliotek.
 • Vi har parläsning där barnen läser högt för varandra och gör uppgifter till. 
 • Vi tränar på att berätta och redovisa inför en grupp.

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt då vi läser, skriver och talar.

Vi använder skolverkets bedömningsstöd och testar eleverna efter beslutad diagnosgång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1