👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen HT -18 i klass 2

Skapad 2015-09-02 07:45 i Raus Planterings skola Helsingborg
Kroppens delar och våra sinnen
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna smak och lukt?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Vi ska också utveckla vår begreppsliga förmåga genom att prata om biologiska begrepp t ex led, länk, kroppsdel, organ, sinnesintryck, osv

Vår analysförmåga, kommunikativa förmåga och metakognitiva förmåga tränas också i temat om kroppen.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma om du 

 • känner till några kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • känner till något inre organ och vilken uppgift det har.
 • kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra.
 • känner till kroppens sinnen och hur de används.
 • känner till vad som händer i kroppen när du blir sjuk eller skadad och varför det händer.

Detta kommer att bedömas genom

- ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Kroppen

Kroppen

Begreppsförmåga
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
 • NO
Jag namnger få kroppsdelar, organ och sinnen och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Jag namnger några kroppsdelar, organ och sinnen och försöker placera dem på rätt plats. Jag kan med stöd förklara deras funktion.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar, organ och sinnen och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har.
Jag namnger och berättar om kroppsdelar, organ och sinnen och placerar dem på rätt plats. Jag förklarar vilken funktion de har och använder till stor del biologins begrepp
Anslysförmåga
Förmågan att formulera hypoteser
 • NO
Jag kan med hjälp av vuxens frågor uttrycka vad jag tror kommer hända i undersökningen.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända i undersökningar men inte ge en förklaring till varför.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Jag kan uttrycka vad jag tror kommer att hända och jag kan förklara det på ett naturvetenskapligt sätt.
Metakognitiv förmåga och analysförmåga
Förmågan att reflektera och analysera. (Orsak-verkan)
 • NO   3
Jag kan med stöd berätta om något som är positivt/negativt för min hälsa. Jag försöker att med ledande frågor motivera varför det är pos/neg för hälsan.
Jag kan berätta om några faktorer som är positiva/ negativa och motivera varför de är positiva/ negativa.
Jag kan berätta om flera faktorer som är positiva/ negativa för min hälsa och kan motivera varför de är positiva/ negativa.
Jag kan berätta om flera faktorer som är positiva/ negativa för min hälsa och kan motivera varför. Jag kan också berätta hur jag förändrat något utifrån lärdom/ erfarenhet.