Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn HT2015

Skapad 2015-09-02 09:04 i Surte förskola Ale
Tema kring värdegrundsfrågor. Snick och Snack i Kungaskogen.
Förskola

Kartläggning av barngruppen och grovplanering av HT15 Vårt tema kommer att vara kring boken Snick och Snack, vännerna i kungaskogen bygger en koja. Boken tar upp många bra ämnen som är lätta för barnen att förstå och känna igen sig i.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har en barngrupp på 22 barn, födda 2010 och 2011.De flesta barnen har gått på Bullerbyn minst ett år. De som har kommit till senare har kommit bra in i gruppen.

Vi är en mångkulturell avdelning med flerspråkiga barn och vuxna. Det finns behov av stöd i språkutvecklingen. 

Barnen leker tillsammans och det är bygg och konstruktionslekar som gäller då. Det finns intresse för skapande aktiviteter t.ex. pärla och rita. Barnen visar stort intresse för böcker, läsa, lyssna och hitta på egna sagor. Barnen gillar att spela spel, pussla och är alla lekkompetenta

Två tillfällen i veckan är vi uppdelade i åldersindelade tvärgrupper med vår grannavdelning Junibacken.

 

 

 

 

Mål

På Surte förskola har vi  gemensamt beslutat att arbeta med dessa följande sex mål:.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Måluppfyllelse sker när:

Barnen hjälper varandra.
Barnen lyssnar på varandra.
Barnen leker tillsammans oavsett förutsättningar.

När de försöker själva, uttrycker egna åsikter och idéer.
När de använder begrepp, rimmar och leker med ord.

När barnen använder matematiska begrepp och problemlösning.

När de väljer lek och aktivitet.
När de deltar i olika beslut.

När föräldrarna använder unikum.
När dagliga möten och utvecklingssamtal genomförs.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vårt tema kommer att vara kring boken Snick och Snack, vännerna i kungaskogen bygger en koja. Boken tar upp många bra ämnen som är lätta för barnen att förstå och känna igen sig i.

Vi använder oss av TAKK och (BAKK) bildstöd.

Vi har valt att ha en läsgrupp med färre barn där vi kommer att arbeta mer med konkret material. anpassat efter deras behov. Det vi kommer jobba med är bl.a. ordförråd, meningsbyggnad och ordförståelse. Att arbeta med samma saga under lång tid men på olika sätt.

Vi pedagoger har en stor roll som förebilder. Är vi lugna och trygga speglar det av sig på barnen. Närvarande vuxna som hjälper och stöttar barnen.

Vi delar upp barnen i mindre grupper, i rum och/eller aktiviteter. Vi ger barnen möjlighet att leka med alla, inte bara den man alltid själv väljer. De får möjlighet att få bättre och fler möten med andra barn och nya aktiviteter och lekar. Vi kallar detta för aktivitetstavlan.

Miljön är viktig, vi vill observera och se var och vad barnen leker så att vi kan anpassa miljö och material till det. Vi vill att barnen ska få vara med och påverka miljön efter deras intressen och val av lek och aktiviteter. Genom att alla leksaker har sin plats och sitt rum blir det lättare för barnen att ta fram, plocka undan och städa. Genom detta blir miljön också mer inbjudande till lek.

Här nedan skriver vi vad som ska göras om i våra rum och vad  bl.a. rummen ska användas till.
.I dockvrån ska vi rensa och plocka undan en del. Vi upplever att de inte leker så mycket där just nu. Tidigare har det varit ett favoritrum med mycket familjelek.

I målarrummet ska vi sortera, rensa och ställa fram material så att barnen själva kan använda det.
I köket fortsätter vi ha spel, pussel och böcker. Många av barnen gillar att spela spel och pussla. Det gäller att vi är med och aktiva så att de lär sig spelregler och introducerar nya spel för dem. Ipaden vill vi ha med som en naturlig del bland andra leksaker. Viktigt att vi har koll på att alla barn får möjlighet till den. En gång per dag och under begränsad tid. Barnen ska få jobba tillsammans och vi ska vara delaktiga i det dem gör. Ipaden är idag bara spel för barnen. Detta vill vi ändra och visa barnen att de kan göra så mycket mer än att spela spel på den. De kan bl.a. ta reda på saker, fakta, ta kort, filma och göra filmer. Tillsammans med barnen vill vi dokumentera deras vardag och utveckling. Använda oss av storskärm när vi vill introducera nytt och spela spel.
I samlingsrummet har vi det mesta lekmaterialet. Vi har en del på hyllor som barnen får be oss ta ner och lite som står nere. Det är bra att ha leksaker där många barn kan vara med och leka, tex. tågbanan och kaplastavar.
I mellanrummet har vi bilmatta och bilar. Smålego och spika finns där med, passar bra att sitta vid bordet med.

Vi dokumenterar med foto och filmning. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i dokumentationen, bl..a. när vi tar bilder, vad som ska komma med i unikum. Att barnen får möjlighet att reflektera över det dem gör och gjort.

Snick och Snack
Vi läser ett kapitel i taget, med handdockor till hjälp. Vi kan läsa och/eller lyssna på cd skivan flera gånger, under samma vecka.

Vi vill försöka dela upp barnen i mindre grupper.
Vi vill använda oss av olika tillvägagångssätt.
Lyssna på musiken, lära oss sångerna.

Här är några diskussionsfrågor som vi lyfter vid läsningen.
Djurens egenskaper, lugn och vänlig, busig och pigg, hur är man då?
Vad är en koja, har ni varit i en koja?
Vad är en kompis? Hur är man en kompis?
Vad behöver man för att bygga en koja?

Vi målar ett Ek-träd på väggen i köket och där vill skapa en koja tillsammans med barnen. Barnen ska få rita varsin ritning av kojan och sedan gör vi en tillsammans. Vi önskar också göra en koja ute eventuellt på gården och eller i skogen. Vi kommer titta på olika konstruktioner av kojor och hus.

UppföljningUtvärdering

Barnen hjälper och lyssnar på varandra vid vissa situationer, tex. vid måltider, påklädning och i leken. Vi upplever att barnen förstår begreppet att vara hjälpsam men behöver mer se sin egen roll i konflikter.

 Genom att använda aktivitetstavlan och ändring av dagsschemat ser vi att barnen leker mer med varandra och använder sig av avdelningens alla rum och material. Tillsammans med barnen kom vi överens om att ändra dagsschemat så att vi är inne på förmiddagen för att ge barnen mer tid och utrymme för att utveckla leken.

Barnen hittar på egna ramsor och rimmar mycket.  De visar stort intresse och leker med språket, ord och bokstäver. Till exempel vill de vända och vrida på sina namn, ta bort och/eller byta ut en bokstav.

Barnen kan talraden och vid tex spel känner de igen tärningens antal och flyttar spelpjäsen i rätt antal prickar. De uttrycker sig med fler matematiska begrepp. Tex. lägesord och ordningstal.

En effekt av att vi har använt oss av handdockor och teater i temat med Snick och Snack är att barnen har visat stort intresse för att själva agera och spela teater.

Vi kommer att fortsätta med samma tema under vårterminen.

Analys och utvecklingLikabehandlingsplan Surte fsk HT15-VT16

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: