Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 Ht--15 och Vt-16

Skapad 2015-09-02 15:24 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta med följande områden: * Taluppfattning * Addition & subtraktion * Geometri * Multiplikation & division * Tabeller & diagram

Konkretisering av mål

Taluppfattning: - kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000 - förstå vårt talsystem - kunna ordna tal efter storlek - kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje - kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

Addition & subtraktion: - förstå hur addition och subtraktion hör ihop - veta hur likhetstecknet används - kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000 - kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Geometri: - uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter - växla mellan olika längdenheter - mäta och rita sträckor - känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel - rita rektanglar och kvadrater med givna mått - räkna ut figurers omkrets

Multiplikation och division - förstå hur addition och multiplikation hör ihop - kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal, till exempel 56, 560, 5*600 - förstå hur multiplikation och division hör ihop - kunna använda kort division, till exempel 93/3, 846/2 - kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter

Tabeller och diagram - hämta uppgifter ur tabeller - ordna fakta i en tabell - läsa av stapeldiagram - rita ett stapeldiagram

Arbetssätt

Du kommer att få: - träna på att förklara muntligt och skriftligt hur du tänker när du löser en uppgift - arbeta både enskilt, par och i grupp - arbeta laborativt - arbeta med läromedlet "Matteborgen 4A" - ord och begrepp inom matematiken  samt att göra läxorna i matematikprogrammet Nomp digitalt,

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda ett matematiskt språk
 • redovisa dina uppgifter
 • muntligt och skriftligt förklara hur du tänkt

Matriser

Ma
Matematik år 4 ht-15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
kommunicera skriftligt
Dina lösningar är svåra att följa då du inte skriver hur du tänkt utan bara skriver svaret
Dina lösningar är svåra att följa då uträkningarna skrivs huller om buller
Dina lösningar går att följa men kan innehålla brister
Dina lösningar är tydliga och fullständiga med korrekta svar och tankegångar
kommunicera muntligt
Du har svårt att förklara hur du tänkt när du räknat ut en uppgift, "Det blir bara så", " Jag vet inte".
Du kan med lite hjälp av tex läraren, förklara hur du tänkt
Du kan förklara hur du tänkt när du räknat ut en uppgift
Du kan med lätthet förklara hur du tänkt och kan ge förslag på andra sätt att lösa uppgiften på.
använda ett matematiskt språk
Du använder inte mattespråk, utan ditt vardagsspråk. Du säger tex plussa, gångra, trekant
Du försöker använda mattespråket men är väldigt osäker
Du använder ett matematiskt språk och det blir oftast rätt
Du använder det matematiska språket med säkerhet
förstå det matematiska språket
Du förstår inte när någon använder matematiska termer som tex dividera, area, term eller summa
Du förstår en del av det matematiska språket men är väldigt osäker
Du förstår oftast det matematiska språket, ibland blir det fel
Du förstår det matematiska språket med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: