Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 7 "Algebra och ekvation" v. 2-6

Skapad 2015-09-02 16:07 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.Ämnesområde, tid
Grundskola F – 9
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet skrevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Kharismi.

Innehåll

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:

Under den här perioden arbetar vi med:

-Uttryck och förenkla uttryck

-Formler

-Ekvation och ekvationslösning

- problemlösning med ekvationer


Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Under den här perioden ges förutsättningar att utveckla följande förmågor:

- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda stategier och metoder

- Använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp

- Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 - föra och följa matematiska resonemang, och

- Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Dessa arbetsformer använder vi:

Delmåls- och aktivtetsmatris

  Förmåga 1
Delmål 1 med aktiviteter
 
Jag kan räkna ett antal enkla uppgifter när det gäller förenkling, beräkning av uttrycket eller enkla ekvationer. Ex.1 Beräkna uttrycket 3+5-1.
Jag kan förenkla uttrycket med samma variabel. 4a+3a+6a=13a.
Jag kan lösa en enkel ekvation t.ex 5x=10 eller x+2=10 eller x/4= 10
Vi når målen genom att:
-ha genomgång
-själv arbete i Matematikboken den gröna kursen.
-ha algebralabration med tärningar
Delmål 2 med aktivteter
 
Jag kan skilja mellan en ekvation och ett uttryck.
Jag kan förenkla uttrycket med två olika variabler, tex 4a+3a+6b+4b=7a+10b.
Vi når målen genom att:
-ha genomgång -arbeta i Matematikboken den blå kursen respekterar den gröna kursen
-arbetsblad www.webbmatte.se www.matteboken.se
Delmål 3 med aktivteter
 
Jag kan skriva ett uttryck för ett geometrisk figur, t.ex enrektangels ena sidan är 4cm längre än andra sidan. 
Skriv ett uttryck för rektangels omkrets om den korta sidan är x. 
Jag kan skriva en talgåta tex "Tänk på ett tal! Multiplicera med 4,Addera 16, Halvera med 2, subtrahera 8, Halvera igen, Jämför med starttalet! Jag kan beräkna värdet på uttrycket x+10 om x = 5.
Vi når målen genom att :
-ha genomgång
-arbeta i grupp
-arbetsblad
Delmål 4 med aktiviteter
 
Jag kan lösa ekvationen av typen 2x+4x+5x= 33.
Jag kan beräkna värdet av uttrycket 3a+5b+10 då a=3 och b=4.
Jag kan skriva ett så enkelt uttryck som möjligt för en rektangel med bredden "a" cm och med längden "b" cm.
Jag kan lösa problem med hjälp av ekvation.
Vi når målen genom att.
- ha genomgång
- enskild eller grupp arbete
- arbeta med arbetsblad
Delmål 5 med aktiviteter
 
Jag kan :
-mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
-mer om uttryck och värdet av ett uttryck
- beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck
Vi når målen genom att.
- ha genomgång
- enskild eller grupp arbete
- arbeta med arbetsblad

 

 

 

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:


Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Matriser

Kunskapkravsmatris

Rubrik 1

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Aspekt 1
Kunskapskrav Formulera och lösa problem
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Aspekt 2
Kunskapskrav Använda, analysera och se samband mellan begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.'
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 3
Kunskapskrav Metoder och beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat. Ex. Kommer fram till ett tillfredsställande svar.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat. Ex. Använder generella metoder för att lösa matematiska problem. Kan lösa uppgifter i flera steg.
Aspekt 4
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
Eleven kan redogöra för och samtala om tillväga gångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillväga gångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillväga gångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: