Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2 läsår 15/16

Skapad 2015-09-02 20:44 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Bild
Vi kommer att tillverka bilder med olika tekniker, samtala om hur bilder ser ut och hur de är uppbyggda.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

* göra en bild som illustration/presentation till ett temaarbete.

* berätta om din åsikt om varför en historisk bild kan se ut som den gör.

* använda dig av några olika tekniker/material i ditt skapande

*berätta om vad en bild innehåller, hur den som gjorde kan ha tänkt när den gjorde bilden och hur du tycker bilden är.

* göra en bild som visar t ex att något är farligt och på något sätt förstärka detta genom bildspråket.

*tillsammans med dina kamrater utveckla en/flera idéer i ett skapande arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta med teckensnitt
 • konstruera bokmärken
 • göra informativa bilder bl. a i form av en närstudie av en blomma (mjölkört)
 • ha diskussioner kring läroboksbilder, hur de är utformade och varför.
 • göra bilder med syften att väcka känslor
 • och ha diskussioner kring hur man förstärker en bilds syfte
 • ha diskussioner kring hur historiska bilder framställts och varför.
 • prova olika tekniker t ex göra frottage med hjälp av höstlöv, blanda kladdkritor och vattenfärg.
 • arbeta tillsammans med kamrater/enskilt med formbara material i form av t ex skulpturer i trä, (återvunnet material), skål av lera och då tillsammans vidarutveckla bildidéer.
 • ha samtal om de olika elementen som bygger upp en bild.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: