Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala svenska på olika sätt

Skapad 2015-09-03 10:04 i Junibackens skola Ludvika
Beskrivning av arbetsområdet tala inom SvA och svenska
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Att tala inför andra kan vara superläskigt, spännande eller helt fantastiskt kul :)

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

- använda kroppsspråket
-samtala om bekanta ämnen
-ställa frågor och framföra åsikter
-förbereda och genomföra muntliga uppgifter
-ge respons på muntliga framföranden

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att vara delaktig på lektionerna
 • Samtala om vardagliga ämnen
 • Redovisa inför andra
 • Ge konstruktiv kritik
 • Ta emot konstruktiv kritik
 • Använda kroppsspråket

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Hur du kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Hur du kan urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Hur du ger och tar respons på olika framställningar.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta i diskussioner.
Vara delaktig i samarbetsövningar.
Göra ett muntligt framförande om valfritt ämne.
Ge respons på klasskompisars framföranden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris i svenska åk 6

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Ej ännu nått kunskapskraven
TALA
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser...
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser...
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser...
...med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning...
...med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning...
...med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning...
...och god anpassning till syfte och mottagare.
...och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
...och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: