Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Bild, åk.3, 2016/2017

Skapad 2015-09-03 14:55 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 3 Bild
När vi arbetar med ämnet bild, får du möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa med olika metoder, material och uttrycksformer och samtala kring bilder.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Undervisning

 • Vi lär oss att skapa bilder som är berättande med tydligt budskap.
 • Vi lär oss att använda olika tekniker, verktyg och material i vårt bildskapande då vi tecknar, målar, trycker, skapar collage och jobbar tredimensionellt.
 • Vi lär oss hur man använder sig av färg, form och linjer i bildskapandet.
 • Vi prövar egna idéer och olika arbetssätt i vårt bildskapande.
 • Vi lär oss hur man på ett enkelt sätt kan presentera och berätta om egna bilder och beskriva hur vi arbetat och hur arbetet blev.
 • Vi lär oss ord och begrepp som vi använder då vi samtalar om uttryck, budskap och funktion i bilder från förr och nu.
 • Vi lär oss beskriva hur bilder kan hänga ihop med våra egna erfarenheter.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt då din lärare ser hur väl och på vilket sätt du deltar och genomför de olika arbetsmomenten.

Din lärare bedömer din förmåga att:

 • skapa berättande bilder där budskapet är tydligt
 • använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck
 • sätta ihop linjer, färger och andra bildelement i dina bilder
 • använda egna idéer och välja arbetssätt som utvecklar ditt bildskapande
 • presentera och berätta om dina bilder
 • ge omdömen om hur du arbetat och hur ditt arbete blev
 • diskutera uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu
 • beskriva hur bilder hänger ihop med dina egna erfarenheter

 

                             

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: