Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema MIN KROPP OCH KROPPSDELAR

Skapad 2015-09-03 15:22 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Temat handlar om Kroppen och Kroppsdelarna och syftar till att öka elevers kunskaper om sin kropp och vad olika kroppsdelar heter.
Grundsärskola 1 – 6 Motorik Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Vi arbetar med temat Kroppen och Kroppsdelarna för att vi ska få lära oss om våra kroppsdelar. Vi ska också lära oss ord, tecken, som vi kan använda för att prata om våra kroppar.

Innehåll

Målet för temat MIN KROPP OCH KROPPSDELAR

Vi arbetar med Temat kroppen för att du ska få lära dig om dina kroppsdelar.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord och tecken, du kan använda när du pratar om din kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om du har ont någonstans.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med våra 5 ämnesområden, Estetisk verksamhet Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning

Vi startar temat med en utflykt onsdag 9 september 2015 med buss 2  till Björnön och avslutar  i december med en gemensam samling i lilla lekhallen.   

Du ska få lära dig om dina olika kroppsdelar utifrån vad du redan kan      

 • vad de olika kroppsdelarna sitter
 • vad de olika kroppsdelarna heter

 

När vi lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska vi...

läsa och titta i böcker om kroppen
titta på filmer om kroppen på SLI.se
sjunga och göra rörelselekar
rita av oss själva, från hela kroppen till en liten tumme

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
 • MOT  1-9
  Rörelse Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton som läggs i din egen lärlogg, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observationer och i samtal kolleger emellan.

Kopplingar till läroplan

 • VEU   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Tema MIN KROPP OCH KROPPSDELAR

Grundläggande kunskaper: När vi pratar om kroppen kan du ....
Du deltar
Du deltar aktivt
Peka på några kroppsdelar när vi nämner en kroppsdel
Du är med när vi pratar om kroppsdelarna
Visa att du känner igen det vi pratar om kroppen.

Fördjupande kunskaper: När vi pratar om kroppen kan du...
Du deltar
Du deltar aktivt
själv berätta med ev. stöd av tecken vad några av dina kroppsdelar heter
själv prata och teckna och använda flera ord som har med kroppen och kroppsdelarna att göra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: