Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Ht åk 6

Skapad 2015-09-03 16:49 i Nolskolan Ale
Grundskola 6 Musik

Musik känner inga gränser och ingen ålder. Vi kommer att arbeta med olika genrer genom tiderna och detta gör vi genom att spela, sjunga och prata om dem. Vi kommer även att prata mer om rösten och hörseln.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • delta i gemensman sång och då följa rytm och tonhöjd

 • spela en anpassad melodistämma

 • bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med ackord

 • sjunga eller spela på något instrument med tajming
 • föra resonemang om eget och andras musicerande
 • uttrycka sig om egna musikupplevelser
 • urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Arbetssätt och konkretisering av mål

Vi kommer att lära oss om olika musikaliska genrer, artister och deras musik. Vi kommer även att sjunga några av deras låtar tillsammans. I detta moment pratar vi även om olika genrer och vad som är typiskt för dem. Detta gör vi genom lärarledda presentationer av artisterna, vi lyssnar på låtarna och tittar på videoklipp.

Vi kommer att lära oss melodi- och ackordspel på gitarr och keyboard och spela olika låtar från 1900- och 2000-talet. Detta gör vi i helklass och i mindre grupper och då i ensembleform.

Vi kommer att vara med om olika musikupplevelser och träna på att analysera låtar. Här tränar vi även på att placera in musiken i genrer. Detta gör vi genom att vi gemensamt lyssnar på olika sorters musik och svarar på frågor gällande upplevelsen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att grundas på uppgifter vi gör tillsammans och individuellt. Läraren kommer att anteckna och ge feedback under terminens gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: