Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våga tala - vilja lyssna

Skapad 2015-09-07 18:58 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi förbereder och spelar in våra egna sommarprogram. Vi arbetar med retorik i olika former. Vi tränar på att vara goda lyssnare och att ge och ta emot respons. ”Hemligheten med att gå på vattnet är att veta var stenarna finns!” (Herb Cohen)
Grundskola 6 Svenska
Ibland kan det kännas hemskt att ställa sig framför en grupp och prata. Kanske är det så för dig? Kanske får du ont i magen, känner dig svag i knäna och får darriga händer. När du väl börjar prata tappar du bort orden eller tycker att det du säger låter dumt. Hur gör man för att bli mindre nervös? Hur gör man för att få folk att vilja lyssna? Retorik betyder talarkonst. Under retoriklektionerna kommer du få redskap som gör dig säkrare när du talar inför en grupp. Vilket yrke du än väljer i framtiden så kommer du ha nytta av att våga tala inför andra. Det är också viktigt i vårt demokratiska land att du vågar säga vad du tycker! Men du... Glöm inte att det är lika viktigt att vara en god lyssnare, som det är att vara en god talare!

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vid varje redovisningstillfälle får du träning i att vara en god lyssnare och ge bra feedback som både är stjärnor och önskningar.
 • I lekar och övningar får du träning i att använda ögonkontakt och kroppsspråk.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om och tränar på olika strategier för att lyckas bättre som talare.
 • Vi förbereder och spelar in höstprogram utifrån det vi lärt från "Tala som Ted" och dess 4 pusselbitar.
 • Vi kommer att se UR-filmer och "Retorikmatchen" för att få konkreta och praktiska tips på att bli en bättre talare och när dessa tips kan användas
 •  

Vad som kommer att bedömas:

Se bedömningsmatris

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kan visa att du är en god lyssnare vid redovisningar och genom att ge feedback till dina klasskompisar.
 • Du genomför olika typer av muntliga framställningar inför en grupp.
 • Du kommer också spela in ett eget höstprogram.

 

Vad vi ska lära oss.

 • vara en god lyssnare som kan ge bra guldkorn och tips
 • våga redovisa något för en liten grupp.
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som tex att "inta scenen", använda stödord, inleda på ett sätt som fångar lyssnarens intresse)
 • använda rösten och kroppsspråket för att fånga lyssnarna

Uppgifter

 • Mitt höstprogram

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Retrorik

Vara en god lyssnare
 • Sv  1-3
Du sitter tyst när någon annan pratar/redovisar, men du glömmer att ha ögonkontakt. Det kan också hända att du plockar med saker när någon redovisar.
Du sitter tyst och lyssnar koncentrerat på den som pratar/redovisar. Du har ögonkontakt med talaren och visar att du är en aktiv lyssnare. Efter framförandet ger du korta guldkorn och tips, som tex. *bra berättelse*.
Du har ögonkontakt med talaren och visar att du är en aktiv lyssnare under framförandet. Du motiverar dina guldkorn och tips så att talaren kan ha bra nytta av av din feedback. Du ställer relevanta frågor till talaren.
Tala i och inför en grupp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du vågar prata i en mindre grupp, men håller mest med någon annan i vad han/hon har sagt. Du räcker sällan upp handen och svarar på frågor i helklass.
Du vågar framföra dina egna idéer och åsikter under grupparbeten. Om du har förberett dig och tränat innan, vågar du stå inför klassen och läsa/redovisa något.
Du framför ofta dina idéer och åsikter under grupparbeten och inför klassen. När du inte håller med en kompis, så säger du det till honom/henne på ett bra sätt. Du vågar gå fram och prata inför klassen även om du inte har tränat innan.
Använda retoriska redskap vid muntligt framträdande
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du vågar ställa dig inför klassen och redovisa något. Innan du börjar tänker du på att "inta scenen" och ser till att publiken är redo.
Du "intar scenen", ser till att publiken är redo och har ögonkontakt med lyssnarna ibland under redovisningen. Du talar lagom högt och snabbt. Ditt framförande kan ibland upplevas som lite "trevande" eller "hoppigt" utan smidiga övergångar mellan delarna/rubrikerna.
Förutom "väldigt bra"-kriterierna så använder du dig av talkort med stödord. Din redovisning har en röd tråd med bra övergångar mellan de olika delarna/rubrikerna. Du tänker på hur du använder ditt kroppsspråk och varierar tempo och röstläge för att fånga publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: