Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2015-09-07 20:21 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga,rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Sh  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Sh  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Sh  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Konkretisering av målen

 • Veta hur man kan betala och vad olika saker kan kosta.
 • Kunna några yrken som finns i Uddevalla och yrken som är viktiga i samhället.
 • Prata om funderingar kring livet och varför jag tycker som jag tycker och varför vi har det som vi har det. Förståelse för hur andra tänker. 
 • Veta vilka religioner som finns i Uddevalla och vilka platser som är viktiga för de religionerna.
 • Veta någon högtid från kristendomen, judendomen och islam.
 • Veta någon symbol från kristendomen, judendomen och islam.
 • Veta någon berättelser från kristendomen, judendomen och islam.

Bedömning

Om eleven kan:

Beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta ungefär. 

Beskriva och jämföra några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. 

Samtala om elevnära livsfrågor.

Beskriva några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. 

Beskriva och ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser

SO
Vårt samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jag kan beskriva hur  man kan betala och  vad några olika  saker kan kosta  ungefär.
Jag kan ett sätt som man kan betala på och jag vet ungefär hur mycket en sak jag önskar mig kostar.
Jag vet två sätt som man kan betala på. Jag vet ungefär hur mycket matvaror kostar.
Jag kan flera olika sätt att betala på. Jag vet ungefär hur mycket olika varor och även tjänster kostar, t.ex. att klippa sig, gå på bio.
Ny aspekt
Jag kan beskriva  och jämföra några yrken som finns i  Uddevalla och som  är viktiga för  samhället.
Jag vet vad yrken betyder och kan beskriva två yrken som är viktiga i samhället.
Jag kan beskriva flera yrken som finns i Uddevalla.
Jag kan beskriva och jämföra olika yrken som finns i Uddevalla. Jag kan resonera kring vilka som är viktiga samhällsfunktioner.
Ny aspekt
Jag kan samtala om  livsfrågor, mänskliga  rättigheter och jämföra  hur vi lever.
Jag vet vad som är rätt och fel, reglerna på skolan och hur jag ska göra ifall jag hamnar i bråk.
Jag har förståelse för att vi alla är olika och att vi måste prata med varandra för att förstå hur vi menar och tänker. Jag kan några mänskliga rättigheter.
Jag har stor förståelse för andra och hur de kan tänka. Jag förstår varför det finns mänskliga rättigheter och kan jämföra hur vi har det här mot hur andra har det i andra länder, men även jämföra att vi har det olika i våra familjer.
Ny aspekt
Jag kan beskriva  vilka religioner  som finns i  Uddevalla, och  deras platser.
Jag vet en religion som finns i Uddevalla och vilken plats som tillhör den religion.
Jag vet två olika platser som tillhör två olika religioner som finns i Uddevalla.
Jag kan beskriva och jämföra olika religioner och deras platser.
Ny aspekt
Jag kan beskriva  någon högtid,  berättelse och  symbol ur  kristendom,  judendom och  islam.
Jag kan beskriva en högtid, en berättelse och en symbol ur en religion.
Jag kan beskriva två högtider, två berättelser och två symboler ur två religioner.
Jag kan jämföra tre högtider, tre berättelser och tre symboler ur tre religioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: