Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2015-09-08 10:04 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Biologi
Syftet med kapitlet är att du ska få lära dig mer om fjällen

som naturtyp och vad som utmärker de olika växtzonerna.

Du ska känna till att olika arter är anpassade till ett liv

i fjällmarkerna och att fjällandskapet är känsligt och unikt.

Du ska bli medveten om att fjällens natur används på olika

sätt av oss människor och att det påverkar naturen på olika sätt.

Innehåll

Följande mål i ämnet biologi ligger till grund för arbetet

Konkretisering av målen (Dina mål)

Dina mål:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du¨kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där
 • vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna
 • förklara vad allemansrätten betyder och vad den i stort innehåller

Arbetsformer

Du kommer att få läsa faktatexter, jobba med arbetsuppgifter, lyssna till lärarledda genomgångar, forska, diskutera och resonera.

Under arbetsområdets gång kommer vi arbeta, självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Viktiga begrepp under arbetes gång

artrik, avverka, bebyggelse, bergskedja, bördig, dvala, exploaterad, fjällbjörkskog, fjällbäck, fjällnära barrskog, fjälltopp, fjälläng, genomsnitt, glaciär, hane, hjord, hona, isolera, jordlager, kadaver, kalfjäll, kalhygge, kamouflage, koloni, markägare, midnattssol, myr, nationalpark, naturreservat, naturtillgång, naturvårdare, näringskedja, samer, skogsbruk, skövla, sporväxter, trädgräns, vindpinad, urskog, utrotad, utrotningshotad, våtmarker, växtzoner  

Redovisningsform

Vi kommer att ha redovisningar på de olika delmomenten, såväl muntligt som skriftligt och ett prov samt en bedömningsmatris.

Uppgifter

 • Texthäfte för inläsning omprov

 • Europas sista vildmark

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Europas sista vildmark?

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Förmågan att förklara hur ví människor påverkar fjällens natur
Du kan samtala och diskutera om hur vi människor påverkar fjällen och till viss del föra samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera om hur vi människor påverkar fjällens och bidrar till att föra samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera om hur vi männsikor påverkar fjällen och bidrar till att föra samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där
Du behöver lite hjälp för att redogöra för några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där
Du klarar att ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och förklara hur de kan överleva där
Du kan ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och visar att du förstår hur de kan överleva där genom att använda exempel
Förmågan att använda begrepp
Du kan kan använda några begrepp inom ämnet
Du förstår och kan använda begrepp i rätt sammanhang inom ämnet
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang på ett korrekt sätt
Förmågan att söka lämplig information för uppgiften
Du kan med lite hjälp hitta information som är passande för uppgiften men inte göra den till din egen text
Du kan själv hitta information som är passande för uppgiften men behöver lite hjälp för att göra informationen till din egen text
Du kan söka lämplig information för ämnet och vara källkritisk samt göra om informationen till din egen text
Ny aspekt
Förmåga att förstå allemansrätten
Du kan med lite hjälp förstå vad allemansrätten innebär för dig
Du kan förstå hur allemansrätten kan ge dig friheter och skyldigheter i skog och mark.
Du kan förklara vad allemansrätten innebär och ge exempel på saker som du kan göra och inte får göra utifrån allemansrättens grunder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: