Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturorienterade ämnen

Skapad 2015-09-08 13:16 i Vittinge skola Heby
Detta ska vi lära oss under vårterminen -16
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi lär oss om djur och växter i närmiljön,sopsortering och årstider.

Innehåll

Vad ska vi göra?

I undervisningen i no denna termin ska eleverna bl.a. utveckla kunskaperna om vilda och tama djur, kompostering och sopsortering och årstider.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Vad kommer jag att få undervisning om?

Du kommer att få undervisning om:

- svenska vilda djur

- bondgårdens djur

- kompostering och sopsortering

- årstider

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

Du kommer att få:

- se på filmer

- göra grupparbeten

- samtala, diskutera och resonera

- analysera och reflektera

- redovisa arbeten

- rita, skriva och läsa

- besök av VAFAB

- göra experiment

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Det här ska bedömas:

Svenska vilda djur:

- Du känner till några svenska vilda djur och kan berätta lite om hur de lever. 

Bondgårdens djur:

- Du känner till några svenska djur som fanns på bondgårdarna förr. Du känner även till vad "mamma, pappa, barn" heter.

Kompostering och sopsortering:

- Du kan sortera sopor och känner till vad vi kan kompostera.

Årstider:

- Du känner till de olika årstiderna med hjälp av typiska bilder från de olika årstiderna.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: