Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and punishment

Skapad 2015-09-08 14:46 i Strandängsskolan 7-9 Båstad
Wings black - Section 1 - Crime and punishment
Grundskola 9 Engelska
I arbetsområdet kommer vi att läsa och diskutera olika texter inom temat Brott och straff. Ni kommer att få skriva en Crime story och även delta i en debatt för eller emot dödsstraff

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Vi kommer att läsa några olika texter i Wings och göra olika diskussionsuppgifter i anslutning till dessa. I arbetsområdet ingår också två grammatikmoment: passiv form och modala hjälpverb. Ni får en läxa i veckan som under detta arbetsområde framför allt består i att lära in och använda er av ord inom temat Brott och straff.

Under arbetsområdet kommer ni också att få skriva en egen ”Crime story”. Ni förbereder er inför detta genom att läsa en eller flera noveller på temat, därefter går vi tillsammans igenom vad ni kan tänka på innan ni sätter igång att skriva. Ni skriver på lektionstid och får tre lektioner till detta. Berättelsen skall vara 1-3 sidor med teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd. Ni kommer sedan att få läsa varandras texter och ge respons innan ni lämnar in texten för bedömning.

Efter att ha läst och diskuterat texten The death penalty kommer ni att få förbereda och genomföra en debatt som handlar om dödsstraff. Debatten genomförs i smågrupper (ca. 4-5/grupp) i slutet av arbetsområdet.

Bedömning – Så här visar du dina förmågor:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - Detta visar du genom att diskutera de texter vi läser och de hörövningar vi lyssnar på. Du svarar på innehållsfrågor kring texter och olika hörövningar.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Detta visar du genom att delta muntligt i olika diskussioner och i debatten kring dödösstraff. Du skriver en text under lektionstid som du lämnar in för bedömning.
 • Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda - Detta visar du genom till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. debatten och i din text.
 

Matriser

En
Kunskapskrav engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Förstå tal
,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. .
Förstå text
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig i tal
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: