Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering Estetisk verksamhet

Skapad 2015-09-08 15:12 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Estetisk verksamhet lå 16/17
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet ges eleverna möjlighet att bredda sina uttrycksformer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll:

Undervisningen i Estetisk verksamhet ska behandla följande central innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
 • ES  1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Aktivitet:

 • Eleverna kommer att få olika tekniker inom den skapande verksamheten till exempel fingerfärg, klippa-klistra, lera m m.
 • Eleverna kommer att få undersöka att få skapa på olika strukturer och underlag till exempel papper och naturmaterial.
 • Eleverna kommer att få delta i olika dramatiseringar till exempel ”sagomattan”.
 • Eleverna kommer att få delta i olika framträdande till exempel Lucia och avslutningar.
 • Eleverna kommer i samlingar att delta och uppleva rytmik, rim, ramsor samt sång och danslekar.

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

 

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: