👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklass

Skapad 2015-09-08 15:13 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola F
Under året kommer du i den lärande leken att få träna på den språkliga och fonologiska medvetenhet.

Innehåll

 • Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

Du kommer att få lära dig om ....

 • att rimma
 • att ord kan vara långa och korta
 • att två ord kan sättas ihop till ett
 • att ett ord kan delas upp till två
 • att klappa ditt namn i stavelser
 • vad en mening är
 • bokstäverna och dess ljud
 • ljuda ihop till ord
 • att läsa korta meningar
 • att skriva berättelser

Undervisning – Genomförande 

Du kommer att få vara med om:

 • Spela memory med rim
 • långa och korta ord
 • att ett ord kan göras om till ett
 • att två ord kan göras om till ett
 • att klappa stavelser i ord
 • att man kan sätta ihop ord till en mening
 • Ljuda ihop bokstäver till ord  

Du kommer att få använda ipad....

 • När du skall jobba med bornholmsmodellen
 • När du skall lista ord (komma på många ord som börjar på samma ljud)
 • När du skall skriva en berättelse

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

 • Du spelar memory och spelar spel
 • Läser/berättar din berättelse för din kompisar
 • Läser/berättar små böcker för Emma och Gun och dina föräldrar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11