Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema VÄNSKAP vt 16

Skapad 2015-09-09 12:01 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 – 3

På Humlans fritidshem strävar vi efter en positiv anda och respekt inför varandra. Att se varandras olikheter skall vara en tillgång.

Innehåll

Syfte

Eleverna skall lära känna varandra och deras olikheter på ett positivt sätt samt våga utveckla sin egen förmåga till att uttrycka sig och visa vad man tycker. Eleverna skall visa respekt och tolerans för varandras olikheter. Vi vill skapa trygghet och sammanhållning i gruppen.

Genomförande

Varje vecka träffas årskurs 2 tillsammans med pedagogerna i två mindre grupper. Vi pedagoger ger eleverna  verktyg inför olika sociala situationer. Genom att eleverna får möjlighet att träna olika värderingsövningar och samarbetslekar så som "Tummen upp/Tummen ner", Fyra hörns övning, parvis intervju mm. Eleverna använder olika uttrycksformer så som bild, kroppsspråk och kommunikation.

Mål

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
  • Gr lgr11
    Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: