Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9

Skapad 2015-09-09 12:11 i Strandängsskolan 7-9 Båstad
Terminsplanering år 9 musik
Grundskola 7 – 9 Musik
...

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Under terminen kommer vi att musicera på olika sätt utifrån kursplanens syfte och centrala innehåll.

v 35-45Try - Colbie Caillat

Prao v 40,41.

Lov v 44.

Din uppgift är att lära dig låten så bra som möjligt. Du väljer antingen gitarr eller piano och lär dig ackorden och hittar ett passande komp. Du ska också lära dig spela melodin, eller delar av den. Alla deltar i gemensam sång av låten.

v 42 görs en bedömning över vilken kunskapsnivå du uppnått på sång, ackordspel samt melodispel.

v 43 skall du deltaga i en diskussionsgrupp där du skall kunna resonera om låtens betydelse och budskap. Du skall också kunna resonera kring och analysera musikvideon till låten, som finns på youtube. Klassen delas in i tre grupper med 30 min diskussion vardera.


v 45-47


Skriva en egen låt


Din uppgift är att komponera en egen låt. Du kan skriva helt från grunden eller göra en cover på en känd låt där du gör om den till din egen. Man kan ex översätta en låt, eller skriva helt ny text, byta genre eller instrument från originalet. Ni kan antingen jobba i grupp eller enskilt. Man kan använda garageband för inspelning och digitalt musikskapande.

Redovisning/uppspel av ert arbete sker v 47

48-51

Musikhistoria, instrumentkännedom.

Klassen delas in i grupper om ca 4 elever. Varje grupp tilldelas en musikalisk genre eller tidsperiod. Ni skall redovisa vad som är typiskt för just den genren, tidsperioden, hur musiken låter och vilka instrument som traditionellt ingår. Vilken funktion har den haft för individen och samhället? Välj ut en specifik låt från genren och analysera den.


Muntliga redovisningar v 50

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Bedömning utifrån matrisen sker fortlöpande under terminen gång

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Se terminsplanering.

Dokumentation

Din kunskapsutveckling dokumenteras i matrisen

Matriser

Mu
Kunskapskrav Musik år 7-9

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt
Eleven kan ackompanjera på ett ackord - instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.
Eleven prövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan eleven i viss utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i viss utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikens verktyg
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Eleven kan beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Eleven kan beskriva de olika instrumentens och instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: