Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A

Skapad 2015-09-10 14:08 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska få lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • markera på tallinje 0-20
 • begreppen fler färre 
 • tecken =,<, >
 • uppdelning av talen 
 • textuppgifter 
 • pengar 0-20
 • addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att arbeta i boken Favorit matematik 1A. Du kommer att delta i genomgångar av talen och om hur siffrorna skrivs. Vi kommer tillsammans att göra praktiska övningar. Vi kommer också att samtala och prova tillsammans med hjälp av activeboarden. Med praktiskt material övar vi addition och subtraktion.

3. Bedömning- elevdel

Läraren bedömer din förmåga att forma siffror genom att du får skriva dem.
Efter varje kapitel i boken kommer du att göra en diagnos och visa att du förstår det som vi arbetat med.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: