Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier

Skapad 2015-09-11 12:34 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 4 Svenska
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska arbeta med En läsande klass och lära oss lässtrategier för att du ska bli en bättre läsare och förstå innehållet i det du läser.

Kopplingar till läroplan

Sv 4-6 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Sv 4-6 Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande

texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

– att förutsäga (Spågumman)

– att ställa frågor (Reportern)

– att utreda oklarheter (Detektiven)

– att sammanfatta (Cowboyen)

– att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Lässtrategier

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spågumman Du kan förutspå vad en text handlar om genom att använda: *rubriker * bilder * bildtexter * genre * tidigare handling * egna kunskaper och erfarenheter "jag tror att....därför att..."
Reportern Du kan ställa frågor om texten: *på raderna - där rätt svar finns i texten * mellan raderna -där svaret går att lista ut genom att hitta ledtrådar och dra slutsatser av texten *bortom raderna -där svaret finns hos dig (läsaren)
Detektiven Du kan reda ut nya ord och uttryck i en text genom att * fundera och använda dina egna kunskaper *dela upp ordet * läsa om ordet läsa om meningen * läsa om stycket * läsa vidare * fråga någon *slå upp ordet
Konstnären Du kan skapa inre bilder och upplevelser av det lästa: "jag ser..." "jag hör..." "jag känner..."
Cowboyen Du kan sammanfatta det viktigaste i texten genom att använda: "först" "sedan" "sist" och genom att plocka ut nyckelorden ur en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: