Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för inskolning HT - 2020

Skapad 2015-09-11 15:37 i Diamanten Dibber Sverige AB
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger. VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Detta är en pedagogisk planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminsstart men fokus på barnets bästa. Vi personalen på blåbär använder oss av en ”föräldraaktiv” inskolning, vilket innebär att ni som föräldrar är med och deltar i vår verksamhet under de första dagarna. Vi vill att ni ska få en större inblick och förståelse för vad och hur vi arbetar i vår vardag på förskolan, men också att vi ska få möjlighet att förklara varför. Vi har ett grundschema för inskolning som vi jobbar på med, men vi anpassar så klart efter era barns behov och förutsättningar.

Innehåll

 

 

MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet känna sig trygga med pedagoger och barngruppen
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga
 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet

Vi strävar efter att få

 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna
 • En trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla tre pedagoger.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Reflektion
 • Daglig dialog med föräldrarna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?

 • Vi strävar efter att vi i november 2015, ser att barnen är glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek.

 

 

Ansvariga:

Nana, Paola och Melek.

Koppling till läroplan

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnen vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: