Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass, 4-6 Bergviksskolan.

Skapad 2015-09-12 19:57 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
En planering om hur vi lär oss läsförståelsestrategier genom arbete med En läsande klass.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi jobbar med läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare, få mer glädje av texter och lära oss mer genom texter.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och skriftliga arbetsuppgifter.

Innehåll och arbetssätt

Vi ska arbeta med En läsande klass och lära oss lässtrategier för att du ska bli en bättre läsare och förstå innehållet i det du läser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Vad som kommer att bedömas:

 Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av texter:

–        att förutspå (Spågumman)

–        att ställa frågor (Reportern)

–        att reda ut oklarheter (Detektiven)

–        att sammanfatta (Cowboyen)

–        att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du lär dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och skriftliga arbetsuppgifter.

Matriser

Sv SvA
Matris

På god väg att uppnå målet
Uppnår målet
Uppnår målet med god marginal
Spågumman
Du kan förutspå vad en text handlar om genom att använda: * rubriker * bilder * bildtexter * genre * tidigare handling * egna kunskaper och erfarenheter "Jag tror att....därför att..."
Reportern
Du kan ställa frågor om texten: * på raderna -där rätt svar finns i texten * mellan raderna -där svaret går att lista ut genom att hitta ledtrådar och dra slutsatser av texten *bortom raderna -där svaret finns hos dig (läsaren)
Detektiven
Du kan reda ut nya ord och uttryck i en text genom att: * fundera och använda dina egna kunskaper * dela upp ordet * läsa om ordet * läsa om meningen * läsa om stycket * läsa vidare * fråga någon * slå upp ordet
Konstnären
Du kan skapa inre bilder och upplevelser av det lästa: * jag ser... * jag hör... * jag känner...
Cowboyen
Du kan sammanfatta det viktigaste i texten genom att använda uttrycken: * först...sedan...sist... * genom att plocka ut nyckelord ur en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: