Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Något att ha saker i

Skapad 2015-09-13 14:47 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 6 – 9 Slöjd Slöjd
...

Innehåll

Syfte/förmågor att utveckla

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
 • Sl
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

För att du ska utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igen på lektionerna:

 • Hur man planerar sitt arbete och sedan tar ansvar för att driva sitt arbete framåt.
 • Hur man använder ett mönster och lägger ut på tyg.
 • Hur man syr på maskin och håller jämnt avstånd.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

 • Utifrån en egen idé planera ett arbete att ha saker i t.ex en kasse, ett pennfodral.

För att utveckla dessa förmågor måste du göra följande:

 • Vara delaktig i genomgångar
 • Delta aktivt under lektionerna
 • Utvärdera i gruppen efter varje lektionstillfälle.
 • Komma med egna idéer och inspirera andra i gruppen.

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

 • komma med en idé om något att ha saker i.
 • planera och genomföra ditt arbete. Jag kommer också titta på kvalitén på det slutliga resultatet
 • utvärdera ditt arbete på @slöjda

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
 • Sl  E 9
  Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
 • Sl  E 9
  Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
 • Sl  E 9
  Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
 • Sl  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: