Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material Gråsparven

Skapad 2015-09-14 07:52 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Förskola

Datum: 150914 Utvärderat datum: 151201

Datum 160215

160603 161017 170510

Innehåll

Miljö och material

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi anpassar vår lekmiljö efter  barngruppens behov och intresse. Vi köper in nytt material eller frågar om de andra avdelningar om de har material vi söker. Vi fortsätter att dokumentera vår verksamhet med foto, film, skapande material och barnens reflektioner. Vi fortsätter Vi på Gråsparven värnar om att ha en inbjudande  lekmiljö där barnen erbjuds varierat lekmaterial och att de ser vad som finns i lådorna och när vi ska plocka undan att de ser vad leksakerna ska ställas och läggas i vilka lådor.

Vi fortsätter att  erbjudande bra lärande miljö för barnen där får de utmaningar i sitt eget lärande. Vi varierar materialet utifrån barnens intresse och diskuterar i arbetslaget vilka förändringar som behövs göras. Vi i arbetslaget fördelar ansvaret lika. I vår verksamhet pratar vi om hur man använder leksakerna till och att vi har ett tillsammans att plocka undan efter avslutad lek och vi pedagoger är goda förebilder i både lärande leken inomhus och utomhus.

Vi utvecklar vår lärande miljö efter barnens intresse och har tagit fram material till dem efter hand de har blivit äldre som tex små figurer, pussel med fler bitar.mm. Vi diskuterar kontinuerligt i arbetslaget hur vi ska utforma vår lärande miljö. Under sen våren har vi introducerat sagan om "Lille Lustig" där vi har pratat om hur vi använder saker och att vi är rädda om dem. Vi har även pratat om hur vi är mot vår natur och närmiljö att vi är rädda om våra träd och buskar och även smådjur som vi kan stöta på.

Under hösten har vi utvecklat vår lärande miljö och köpt in nytt material utifrån barnens intresse och även köpt in material utifrån vårt Trulsa projekt. Vi har börjat med att arbeta med Grön Flagg tillsammans med vårt Trulsa projekt, där barnen sopsorterar och återvinner tillsammans med Trulsa.

Vi fortsätter att utveckla vår lärande miljö genom att ändra vår miljö inne utefter barnens intresse tex har vi köpt in ett lekbord med ljuddämpande matta på där man både kan leka med djur eller bygga med järnväg, köra bilar på. Vi diskuterar vår lärande miljö och vad vi kan ändra på för att förbättra barnens lärande miljö på vår Put tid. Vi fortsätter arbeta med Grön Flagg tillsammans med vårt Trulsa projekt. Vi fördelar arbetet lika mellan oss pedagoger och vi planerar vår verksamhet och hur vi går vidare i Grön Flagg projektet. Linnea är vår representant i Grön Flagg och har ansvaret och kontakten med Grön Flagg. Vi har fortsatt att arbeta med sopsortering och återvinning tillsammans med Trulsa. I början gick vi iväg till återvinningsstation hela barngruppen, efterhand började en pedagog gå iväg en gång/vecka tillsammans med två barn. Genom detta upplever vi att barnen får mer tid och möjlighet till sin egen reflektion. Vi har även introducerat en återvinningssaga, där barnen har varit delaktiga i tillverka material till sagan.

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Genom vårt arbete med Trulsa använder vi oss av vår närmiljö som sammankopplat med sagans värld. Genom projektarbetet följer vi årstider tillsammans med Trulsa och alla djur i Trulsaskogen . Vi tar in naturmaterial som vi plockat i vår närmiljö. Vi dokumenterar vårt arbete tillsammans genom att vi fotar, filmar och observerar barnen. Vi använder vår Apple tv där vi visar vår dokument,ation vi har väggdokumentation på olika ställen där barnen reflekterar över vad vi gjort och utvecklingen av sitt eget lärande. Detta finns även tillgängligt för våra föräldrar som väggdokumentation och på Gråsparvens blogg

Vi fortsätter vårt projektarbete med Trulsa. Vi är lyhörda på vad barnen  är intresserade av och erbjuder material efter det.  Barnen är delaktiga i projektarbetet genom att vi  lyssnar på barnens tankar och idéer som leder projektarbetet vidare.

Under våren har vi fortsatt med vårt projektarbete med Trulsa. Vi har fortsatt prata om årstiden vi är i och vad som händer under våren i vår natur och närmiljö. Vi har varit ute i vår närmiljö och letat vårtecken. Vi har klätt vårt träd med gröna blad. Vilka djur vaknar efter vintersömnen. Vi har även planterat tomater där barnen har fått plantera och se hur tomaterna har vuxit från en halv körsbärstomat till den gröna växten som kom upp från jorden. Vi har dokumenterat genom att fota, filma och använda oss av vår apple tv där vi visat bilder och film för barnen där de har fått vara med och berätta om det de har upplevt och lärt sig. Vi fortsätter att arbeta med vårt projektarbete till hösten och vi får se var barnen leder oss vidare i arbetet.

Utifrån vårt Grön Flagg-arbete har vi köpt in backar som vi sopsorterar i. Genom detta blir det synligt för barnen var vi lägger vårt skräp.Dessa lådor tar vi sedan med oss till återvinningsstationerna tillsammans med Trulsa. Vi fortsätter med arbetet med att återvinna sopor och vi kommer även att börja skapa med det vi återanvänder som tex toarullar. Vi låter barnen vara med och reflektera och berättar om sitt lärande. Vi dokumenterar och låter barnen vara en del i dokumentationen. Föräldrarna blir delaktiga genom sina barn som kommer hem och lär sina föräldrar om vad vi gör på Gråsparven.

Vi har fortsatt att arbeta med att sopsórtera.Genom detta blir det synligt för barnen var vi lägger vårt skräp. Dessa lådor tar vi sedan med oss till återvinningsstationerna tillsammans med Trulsa och Trulle. Vi fortsätter med arbetet med att återvinna sopor och vi kommer även att börja skapa med det vi återanvänder som tex toarullar. Till påsk målade barnen mjölkkartonger som de sedan sådde gräs i. Vi låter barnen vara med och reflektera och berättar om sitt lärande. Vi dokumenterar och låter barnen vara en del i dokumentationen. Föräldrarna blir delaktiga genom sina barn som kommer hem och lär sina föräldrar om vad vi gör på Gråsparven.

Vi planerar att fortsätta projektet genom att gå ut i vår närmiljö på skräpplockardag. Varför finns det skräp i naturen? Vem har kastat skräpet? Vad händer med skräpet om ingen plockar upp det?

 

 

 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
150914 151201 160603
Nivå 5
161017 170505
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: