👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige på 1800-talet

Skapad 2015-09-14 13:30 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi fokuserar på Sveriges historia under 1800- och 1900- talet med fokus på följande utvecklingslinjer: maktförhållanden, förändring från bondesamhälle till industrisamhälle, från fattigdom till välfärd och även migration. Vi tränar de flesta förmågor i historiaämnets kunskapskrav.
Grundskola 8 Historia

Vi fokuserar på Sveriges historia under 1800-talet med fokus på följande utvecklingslinjer: maktförhållanden, förändring från bondesamhälle till industrisamhälle, från fattigdom till välfärd och även migration. Vi tränar de flesta förmågorna som omfattas i kunskapskraven för historia.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

 

 

SVERIGE 1800-1915

Arbetsplan i historia och religion för klass 8A

 

Vi ska nu arbeta med en tid i Sverige som påverkat oss in i vår egen tid.

Arbetssätt: Genomgångar och muntliga förhör varvade med eget arbete. Du arbetar både i skolan och hemma som läxa. Du planerar själv hur du lägger upp arbetet. Det är viktigt att du planerar väl, så att du inte sitter med allt arbete sista kvällen.

 

 

Du ska inte lämna in något arbete. Vi avslutar varje lektionspass med en gemensam diskussion.

 

Uppgifter:

 

 1. Anteckna fakta och lär in om:
  • Bernadotte( När? Varför? Hur? Vad hade hänt i Sverige? Vem var han? Följder för Sverige?)
  • Skiftet och andra reformer på landsbygden. (Vilka blev följderna?)
  • Demokratiseringen i Sverige (Regeringsformen 1809, folkrörelser, skola för alla, ståndsriksdagen avskaffas, rösträtt)
  • Industrialiseringen ( När? Vilka förutsättningar fanns? Skogens och järnets betydelse. Uppfinningar.)
  • Utvandringen. (När? Vilka? Vart? Varför?)

 

 

Du använder läroboken i historia + källor på internet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Du visar din kunskap om arbetsområdet i en slutuppgift där du kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser till Sveriges utveckling och position idag utifrån ett historiskt perspektiv. Tidsram

Vi arbetar med detta vecka 38-39

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du minst nå följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9