Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Litteraturläsning 7:1 Friskolan Metis 15/16

Skapad 2015-09-15 15:23 i Friskolan Metis Grundskolor
Eleverna läser Pojken i randig pyjamas. Vi arbetar med olika lässtrategier; Spågumman, konstnären, detektiven, reportern och cowboyen. Vi skriver dikter och gör uppgifter.
Grundskola 7 Svenska
Arbete med litteraturläsning, där du analyserar och reflekterar kring Pojken i randig pyjamas. Vi arbetar med olika lässtrategier; Spågumman, konstnären, detektiven, reportern och cowboyen. Du kommer också att få skriva egna dikter.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du att få jobba med att läsa skönlitteratur och analysera den. Du ska även ta reda på lite fakta om författaren. Du kommer att få upplevelser från dikter samt att även författa egna dikter. Du får också välja tre uppgifter kopplade till boken. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • kunskap om olika genrer och hur de skiljer sig från varandra. du är medveten om avsändare, syfte och sammanhang.
 • förmågan att använda olika begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • förmågan att använda olika typer av lässtrategier.
 • förmågan att använda ordbehandlingsprogram.
 • förmågan att använda stavningsregler och visar kunskap om skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • förmågan att skriva texter med olika uppbyggnad och språkliga drag.
 • förmågan att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse.
 • förmågan att använda ditt språk vid olika tillfälle.
 • förmågan att kombinera dina presentationer med bilder och ljud.
 • förmågan att förstå olika sorters texter samt att analysera deras innehåll och budskap
 • förmågan att bearbeta dina texter.
 • förmågan att presentera av ditt arbete muntligt.

Undervisningens innehåll

 

 1. Vi kommer tillsammans att läsa Pojken i randig pyjamas av John Boyne.

 1. Fyll i läslistan – skriv in boken!

 1. Vi kommer tillsammans att bestämma hur långt du ska läsa varje vecka. Vi kommer också att arbeta med olika lässtrategier Spågumman, detektiven, konstnärer, cowboyen och reportern för att du ska förstå dina lässtrategier tydligare.

 1. Skriv en recension – se mallen ”När Du skriver bokrecension” .

 1. Ta reda på mer fakta om författaren till din bok. Skriv ett kort författarporträtt.

 1. Skriv dikter! Vi kommer att förbereda detta noga på flera lektioner.

 1. Gör Litteraturuppgifter. Välj tre uppgifter från avdelningarna A-D.

 1. Tänk efter vad du behöver träna på och vad du vill lära dig mer om.

 1. Namn och boktitel/författare ska stå på framsidan. Arbetet lämnas in fredag vecka 42 använd dig av verktyget Classroom på Google.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i vilken grad

 • du utefter egna erfarenheter tolkar och för resonemang om budskap i olika verk
 • du skriver olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp
 • du behärskar språkliga normer och strukturer dvs stavar och skriver meningar, dialoger och dikt på rätt sätt
 • du för resonemang om boken med kopplingar till författaren och drar slutsatser om samband mellan texten och författaren och hur det har påverkats av historiska och kulturella sammanhang
 • du ger omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad
 • du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter samt hur du väljer lässtrategier utifrån olika texters särdrag
 • du utifrån respons bearbetar texter så att de blir tydliga, får högre kvalitet och uttrycksfullhet
 • du förbereder och genomför muntliga redogörelser
 • du gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar dessa på ett sätt som gör att du visar att du förstår vad du läst
 • du samtalar och diskuterar om olika ämnen och framför olika åsikter med egna argument så att diskussionen förs framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: