Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 2A kap 3

Skapad 2015-09-15 15:48 i Västerholm Grundskolor
Denna LPP beskriver de arbetsområden vi arbetat med i samband med kap 3 i Mästerkatten 2A.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar praktiskt med konkret material såväl som teoretiskt. Vi arbetar i helklass, i grupp, i par samt enskilt. Vi samtalar mycket kring hur vi tänker. I kap 3 arbetar vi med förenkling av addition 0-20, dubblor, mönster och tabeller och diagram.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten samt genom att utför uppgifter i matteboken. Du ska klara av diagnosen.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Ma
Mästerkatten 2A kap 2

Kap 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition över tiotalet
Du förstår att man kan byta plats på talen i ett additionstal.
Du förstår att man kan flytta över från ett tal till ett annat för att förenkla talet.
Du kan förenkla addition och lösa tal inom området 0-20 med tiotalsövergång.
Dubblor
Du vet vad dubbelt är.
Du kan dubblorna upp till 10+10 utantill.
Mönster
Du kan se att det finns mönster och förstå vad ett mönster är.
Du kan upprepa enkla mönster.
Du kan skapa egna mönster.
Tabeller och diagram
Du förstår vad tabeller och diagram är.
Du kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Du kan skapa egna tabeller och diragram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: