Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MULTIPLIKATION och DIVISION - 4A 2015-16

Skapad 2015-09-15 17:28 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 4 Matematik
På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division.

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION

Vi kommer att arbeta med området "Multiplikation och division" under några veckor.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

VAD?

GRUNDKURS
Vi kommer att arbeta med:
- Addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation och division hör ihop
- Divsion
- Att multiplicera med tiotal och hundratal
- Att multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
- Räkna talsorterna för sig.
- Kort division
- Problemlösning med multiplikation och division

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- aktiviteter med praktiska övningar.
- genomgång hur man kan tabellträna.
- problemlösning.
- färdighetsträning.
- tabellläxa.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • kunna multiplicera tal som 34*7.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t ex 84/4.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kunna förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, nämnare, täljare, kvot, dela lika och kort division.

 

Matriser

Ma
MULTIPLIKATION och DIVISION skolår 4

Kan
På god väg
Eleven förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
5+5+5 = 3*5
Eleven kan multiplikationstabellerna automatiserat.
Tabell 2-10
Eleven förstår hur multiplikation och division hör ihop.
5*3=15 15/5=3
Eleven kan räkna enkel division med huvudräkning.
40/5=
Eleven kan multiplicera med tiotal och hundratal.
5*60=
Eleven kan multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig med uppställning.
34*7= räknas med uppställning/algoritm.
Eleven kan räkna kort division.
84/4=
Eleven kan lösa problem/läsuppgifter med multiplikation.
Tarja beställer 5 hamburgare för 31 kr styck. Hur mycket ska hon betala?
Eleven kan lösa problem/läsuppgifter med division.
Under dagen har David spelat på chokladhjulet för sammanlagt 30 kr. Hur många gånger har han spelat om varje spel kostar 5 kr?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: