Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 6 "Geometri" ht-15

Skapad 2015-09-15 20:20 i Gunnesboskolan 7-9 Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Innehåll. Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Geometri Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
 • Ma  1-6
  Geometri De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
 • Ma  1-6
  Geometri Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska mönster.

Innehåll. Hur?

Du kommer att arbeta både inne i klassen och med Ghita. Du arbetar med, för dig, anpassade uppgifter. Du är med i helklass och lyssnar på diskussioner och deltar i en del praktiska övningar.

Bedömning

Vi kommer bedöma dig under lektionsarbetet och du kommer även ha något mindre test

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
 • Ma  E 6
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser

Ma
Ma lgr-11 åk 1-6 Särskola

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Problemlösning
Du kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.
Taluppfattning och tals användning
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Tid och pengar
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Du kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Sannolikhet och statistik
Du **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Geometri
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: