Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik år 5

Skapad 2015-09-16 09:08 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med sannolikhet och statistik.
Grundskola 5 Matematik
Hur stor sannolikhet är det att du kommer att vinna? I vissa spel finns det en möjlighet att räkna ut sina vinstchanser.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och bedömning

Undervisning:
Vi kommer blanda laborativt arbete med lektioner där vi fokuserar på att befästa våra räknekunskaper. Vi kommer träna på:

 • Chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. 
 • Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. 
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Använda korrekta begrepp som är kopplade till området.

 

Arbetssätt: 
Vi kommer också att ha laborativa övningar för att befästa våra kunskaper. Under arbetets gång ligger betoning på diskussion, reflektion och att kunna visa sina tankesätt. Du behöver vara aktiv och delta under lektionerna genom att delge dina tankar till klassen.

Bedömning:
Jag kommer att bedöma dig hur väl du:

 • Kan dra slutsatser av dina observationer, experiment och statistiskt material.
 • Kan bedöma sannolikheten vid försök.
 • Kan använda dig av tabeller och diagram.
 • Kan tolka tabeller och diagram.
 • Kan använda dig av lägesmåtten medelvärde, typvärde och median.
 • Kan använda begreppen som är kopplade till området.


Vi kommer att avsluta hela avsnittet med en diagnos. 

 

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik år 4-6

1
2
3
Läsa av och tolka olika diagram
Du kan läsa av och tolka diagram på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa av och tolka diagram på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan läsa av och tolka diagram på ett väl fungerande sätt
Rita och redovisa fakta i ett diagram
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett väl fungerande sätt
Räkna ut medelvärde och median
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde och median på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde, median och typvärde på ett väl fungerande sätt
Sannolikhet
Chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer.
Du förstår skillnaden mellan chans och risk och kan använda dig av det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår skillnaden mellan chans och risk och kan använda dig av det på ett relativt väl fungerande sätt.
Du förstår skillnaden mellan chans och risk och kan använda dig av det på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: