Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3

Skapad 2015-09-16 11:00 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Grundskola 2 – 3 Musik
...

Innehåll

Innehåll/Aktivitet:

 • Vi använder rösten i olika typer av sånger t.ex. unison sång, växelsång och rap.
 •  Vi tränar rösten genom olika sång- och uppsjungningsövningar, samtidigt övar vi vårt gehör.
 • Vi lär oss sånger som hör till våra traditioner, t.ex. sommarsånger, visor, folkmusik, julvisor samt nationalsången.
 • Vi kombinerar olika rörelser till vissa sånger. Däribland olika fingerrörelser för att öva upp finmotoriken
 • Vi arbetar med puls och rytmiserat spel på olika slagverksinstrument samtidigt som vi sjunger
 • Med utgångspunkt i sagor arbetar vi med att skapa musik med slagverk, piano och gitarr.
 • Vi lyssnar på olika typer av musik och visar genom att prata, skriva, använda kroppen och/eller rita bilder hur vi associerar, tänker och känner till musiken
 • Vi spelar melodispel och skapande improvisation på piano
 • Vi lär oss om olika formdelar inom popmusik, spelar ackord och spelar tillsammans i ensemble.
 • Vi lär oss om musikens uppbyggnad, lyssnar på och spelar några stycken av Beethoven och Mozart.
 • Med hjälp av kroppen lär vi oss att läsa och skriva musikaliska tecken, däribland notvärden, G-klav, ackordsbeteckningar och repristecken.
 • Vi lär oss om olika instrument, hur de ser ut, låter samt vad de heter

Läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser

Mu
Matris till musik åk 2-3

Uppnår ännu inte målen
Uppnår målen
Du kan delta när vi använder rösten.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan utföra de olika rörelserna vi gör till musiken.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan spela puls och enkla rytmer på slagverk.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan med ord, kropp och/eller bilder associera och visa dina känslor när vi lyssnar på olika typer av musik.
 • Mu
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan spela en enkel melodi på något instrument.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan nämna några olika instrument vid namn, berätta hur de ser ut samt låter.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan läsa ackordsbeteckningar och spela några ackord på ett ackordsinstrument.
 • Mu
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan gestalta en saga genom att skapa musik på slagverk, piano och gitarr.
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: