Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 15 vt 16 åk 8-9 Sh NYO - Nyhetsorientering NS

Skapad 2015-09-16 12:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap

Under läsåret kommer vi att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna. Eleverna turas om att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala).

Innehåll

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier

- förklara samband (orsak och konsekvens)

- redogöra för olika åsikter och motivera dem

- granska och värdera olika källor

 

Innehåll

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Genomförande

Under läsåret kommer vi att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna. Eleverna turas om att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala).

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

  • Sh
    Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • Sh
    Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Sh
    Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Matriser

Sh

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara samband (orsak-konsekvens)
OBS! Det räcker inte att berätta om nyheter. Förklaringar måste finnas med!
Du berättar om nyheter och förklarar kort varför de hänt.
Du berättar om nyheter och förklarar dem, genom att koppla orsaker och konsekvenser till nyheterna.
Du berättar om nyheter och förklarar dem utförligt, genom att koppla orsaker och konsekvenser i flera led till nyheterna.
Redogöra för olika åsikter och motivera dem
OBS! Du ska inte tala om vad du tycker, utan redogöra för berörda personers olika åsikter och motivera varför de tycker som de gör.
Du redogör kort för olika åsikter.
Du redogör för olika åsikter och motiverar dem.
Du redogör för olika åsikter och motiverar dem utförligt.
Källor och källkritik
Källkritiska begrepp = äkthet, tid, beroende, tendens Exempel på källor med tendens: ledare, intervju, debattartikel, insändare, krönika, blogginlägg, propaganda
Du berättar vilka källor du använt och förklarar kort varför du valt dem.
Du berättar vilka källor du använt och förklarar varför du valt dem. I din förklaring använder du källkritiska begrepp.
Du berättar vilka källor du använt och förklarar utförligt varför du valt dem. I din förklaring använder du källkritiska begrepp. Du har använt olika sorters källor och resonerar om att olika sorters källor kan värderas olika och användas på olika sätt.

VIKTIGT: Välj nyheter som passar för uppgiften, alltså nyheter där det finns samband att förklara och olika åsikter att redogöra för och motivera.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: