Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2015-09-16 14:52 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi inleder höstterminen med att läsa Mellankrigstiden samt Andra Världskriget.

Undervisningen består av genomgångar, faktafilmer, Schindlers list samt läroboken.

Bedömning sker genom skriftligt prov 9 okt.

Matriser

Hi
Andra världskriget

Har ej ingått
F
E
C
A
Faktakunskap
Eleven har ej grundläggande kunskaper om Mellanskrigstiden och Andra världskriget
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvenser kopplade till Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Historieanvändning
Eleven resonerar inte på ett tillfredsställande sätt om hur historia kan användas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: