Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A kapitel 2 - Addition och subtraktion

Skapad 2015-09-16 15:50 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 4A, kapitel 2 - Addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 4A, området "Addition och subtraktionl".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Bedömning

I arbetsområdet Addition och subtraktion bedöms din förmåga att:

 • Generaliseringar, dvs. att upptäcka likheter.
 • Förenkla uppgifter t.ex. genom att söka tiokamrater.
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Förstå begreppen term, summa och differens.
 • Se hur addition och subtraktion hör ihop.
 • Använda algoritmräkning med och utan tiotalsövergång.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Addition och Subtraktion

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Ex. 74 = 62 + ? ? - 12 = 40
Eleven kan de matematiska begreppen addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. En term är 12. Summan är 42. Vilken är den andra termen?

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan lösa en additionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 635 + 157
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 458 + 479
Med större tal och flera minnessiffror. Ex. 4678 + 3793
Eleven kan lösa en subtraktionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra. Ex. 659 - 478
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror. Ex. 635 - 157
Med större tal och flera minnessiffror. Ex. 4500-2625

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning som att välja lämpligt räknesätt. Ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra kostar 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet.
Eleven löser problem i enklare situationer där mer än ett räknesätt krävs.

Eleven använder matematiska uttrycksformer för att redogöra för sina beräkningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redogör ibland för sina lösningar.
Eleven redogör för sina lösningar och använder till viss del det matematiska symbolspråket, samt matematiska begrepp.
Eleven redogör för sina lösningar och använder det matematiska symbolspråket, samt matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: